An Introduction To The :union: Of Tales And Concepts In Mathnavi

بسياري از مولفان متخصص در كار تحديد حدود رودخانه اي با توجه به اين مشكلات ، اصل استفاده از رودخانه را به عنوان مرز ، محل بحث و ترديد قرار داده اند . مطلب ديگر آن است كه ما نميتوانستيم در باره هر يك از عهدنامه هايي كه مطرح ميكنيم اين نكته را هم روشن نماييم كه آيا رودخانه مورد بحث كلا يا جزاَ قابل كشتيراني است . مورد سومي كه پيش بيني شده است ، ناظر به اتحاد دو جزيره با يكديگر است .

به نظر (( گروش ـ اسپيل )) خط مزبور در پلاتاي عليا و وسطي برروي تالوگ و در پلاتاي سفلي ( از طرف دريا ) منطبق بر خط وسط امياه است . در 1911 اين مساله حل گرديد و دو دولت به توافق رسيدند كه در جابجايي هاي بستر رود ، مرز ، تالوگ جديد را همراهي كند و بدين ترتيب براي هر يك از دو طرف وجود ساحل رودخانه تضمين شده باشد .

مسائل مربوط به جزاير موجود در رودخانه ها نيز غالبا” با مسئله حاكميت بر اين رودخانه ها مرتبط است ,خصوصا” كه تغيير شكل بر اثر رسوب يا فرسايش يا جابجايي تالوگ پيش ميايد . جابجايي تدريجي حاصل در مسير آب رودخانه , عموما پديده اي دو جانبه است ,يعني در يكي از دو ساحل رسوباتي پديد مي آيد و در ساحل ديگر فرسايش حاصل ميشود در اينجا دكترين حقوق بين الملل و رويه قضايي قبول كرده اند كه مرز با رودخانه ها جابجا ميشود .

تحديد حدود بواسطه تغييراتي كه در مسير رودخانه و در نتيجه جابجايي بستر آن رخ ميدهد مسايل عمده اي دارد . در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از حالت مایع آن بیشتر است. وضعیت تولید ناخالص داخلی از کشاورزی در کشور پاراگوئه نیز ۶ درصد بیشتر از قبل است. تمام غذاها مقداری آب دارند و بیشتر میوهها و سبزیها دارای مقدار قابل توجهی آب هستند. در قاره ی آفریقا هر فرد روزانه 20 لیتر آب در اختیار دارد یعنی مقدار آبی که برای یک دوش گرفتن 5/1 دقیقه ای لازم است.

در مورد آبهای زیرزمینی با کیفیت شیمیایی خوب تنها با یک عمل گندزدایی ساده آب قابل شرب خواهد بود. به موجب عهدنامه (( گوادولوپ ـ هيدالگو )) ( مورخ 1847 ) و قرارداد 1953 ميان امريكا و مكزيك تالوگ به عنوان مرز بين دو دولت تعيين شده بود . در 1909 تغييري ناكهاني رود را 5/1 ميل به رف جنوب جابجا كرد . ب ـ خط ديگر كه معبر دل مديو را همراهي مي كند ، مرزي است كه جزائر را تقسيم مينمايد جزائري كه در غرب اين خط هستند جزء سرزمين آرژانتين محسوب ميشوند و جزائر موجود در شرق خط نيز به اوروگوئه تعلق دارند .

الف ـ خطي كه با محور معبر (( فيلومنا )) منطبق است ( و معبر اصلي كشتيراني ميباشد ) ، خط مرزي از نظر گاه تقسيم آبهاست يعني آبهاييكه در غرب اين خط قرار ميگيرند ، جزء آرژانتين هستند و آبهاي موجود در شرق اين خط به اوروگوئه تعلق دارند . از اين رو به جاي مطرح كردن بي قيد و شرط خط وسط المياه براي رودخانه غير قابل كشتيراني و تالوگ براي رودخانه قابل كشتيراني ، به نظر ما ميبايست اين روشها را فقط وسائل و ابزار فني تحديد حدود منصفانه رودخانه ما بين دو ساحل نشين تلقي كرد .

با توجه به خصيصه تغيير شكلهاي حادث اكثريت اعضا كميسيون تصميم گرفتن كه آن قسمت از كاميزال را كه ميان محل قديم رودخانه در 1852 و محل جديد آن در 1864 قرار دارد به اتازوني بدهند و آنچه را از 1864 به بعد تشكيل شده است به مكزيك وا گذارند . بر اساس نتايج حاصل از تحقيق و با توجه به نوع کاربري اراضي، نواحي سيل گير محدوده مطالعاتي به سه ناحيه با خطرپذيري کم، متوسط و زياد تقسيم شده اند.

نتایج موجود در مرداب طبیعی موید وجود چینه بندی شور و تغییرات رابطه آب های سطحی – زیرزمینی با توجه به کشند یا جزر و مد می باشد. عنصر باد در وجود رستم تبلور یافته است که کاملاً با جای­گاه اسطوره­ای این ابرانسان و ابرقهرمان در حافظۀ ملی ایرانیان سازگار است. وضعیت نرخ گوارانی کشور پاراگوئه در سالهای اخیر بهبود یافته است. وضعیت بدهیهای خارجی در کشور پاراگوئه نیز رشد ۶ درصدی داشته است. کشور پاراگوئه در بخش صادراتی توانسته با کشورهای روسیه و شیلی و آلمان شرایط خوبی را فراهم سازد به طوری که صادرات علوفه از این کشور به کشور شیلی در سالهای اخیر بخش مهمی از اقتصاد را پوشش داده است، وضعیت صادرات کشور پاراگوئه به کشور آلمان نیز مرز ۶ درصد را رد کرده است در این کشور صادرات لوبیا و پنبه و گوشت به ارزش مشخصی دنبال میشود و در هر صورت بخش مهمی از اقتصاد این کشور وابسته اصول صادراتی است.

کشور پاراگوئه در بخش صادراتی توانسته با کشورهای روسیه و شیلی و آلمان شرایط خوبی را فراهم سازد به طوری که صادرات علوفه از این کشور به کشور شیلی در سالهای اخیر بخش مهمی از اقتصاد را پوشش داده است. وضعیت اقتصاد کشور پاراگوئه به این صورت است که بیش از ۳ میلیون نفر از مردم این کشور مشغول به کار هستند و وضعیت برای تولید ناخالص داخلی در این کشور نیز رشد ۲۷ درصدی داشته است البته که مسیر اقتصادی این کشور در ردهبندیهای مختلف تغییراتی کرده است.

در روزی هایی که بارش زیاد می باشد عمق این رد تا 21 متر می رسد و نقاط کم عمق آن نیز دارای یک و نیم متر عمق می باشد. محمدیان، ب.، مظاهری، ی.، 1387. گزارش یک مورد سیستوآدنوکارسینوم کیسه صفرا در گاومیش رودخانه ای استان خوزستان؛ گزارش علمی. در برخي موارد نيز كاملا از خط وسط المياه و تالوگ دور شده و روشهاي ديگري را در پيش گرفته اند تا بتوانند با مشكلات خاص رودخانه مورد نظر مقابله نمايند . اگر در رودخانه كه قابل كشتيراني نمي باشد بتوان اين نتيجه را بوسيله خط وسط المياه بدست آورده ،به اين خط تمسك مي جويند ويا بدلايل ديگر كه ميتوان آنها را اوضاع و احوال خاص ناميدـ مثلا بي نم و قرار بودن مسير رودخانه ـ روش ديگري برگزيده مي شود ، به هر حال در عمل همواره آنچه بايد مد نظر باشد تحديد حدود منصفانه است .

در موضوع تحديد حدود دريايي ، مستنبط از رويه قضايي بين المللي آنستكه بايستي به اصول منصفانه تمسك جست و كلنه اوضاع و احوال شايسته اين امر را به حساب آورد . در مقابل خطوط متنوع مرزي ـ مرز در يكي از دو ساحل ، خط وسط المياه ، و تالوگ و روشهاي ديگر ـ اين مطلب را به كرسي مي نشانند كه در اين جا نيز همانند زمينه هاي ديگر تحديد حدود خصوصا حدود دريايي مفهوم انصاف مبناي قاعده حقوقي است . منشاء اين امر آن است كه وضع جغرافيايي ساحل دو دولتي كه يك رودخانه آنها را از هم جدا ميكند ، حداقل از نظر مسير عمومي و طول رودخانه سهل و ساده است ، حال آنكه وضع جغرافيايي سواحل دريايي دو دولت غالبا بي قاعده و قرار و نامنظم است .

از جمله گونههایی که در این رود یافت میشود میتوان به مارهای عظیمی اشاره کرد که میتوانند طعمه های چند صد کیلویی را به راحتی ببلعند. به این منظور با استفاده از نرم افزار Abaqus یک مدل المان محدود از سیستم سد، دریاچه و فونداسیون ایجاد شده است. در پایین عکس میتوانید صفحه یخی قطب جنوب را مشاهده کنید که بیش از ۶۸ درصد آب شیرین و به عبارتی ۱٫۷ درصد از آب کل آب جهان را در خود ذخیره کردهبا وجودی که آب شیرین، یک منبع طبیعی تجدیدپذیر محسوب میشود، اما محدود است.

سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در کشور پاراگوئه نیز به بیش از ۴ درصد رشد رسیده است. وضعیت خدمات شهری در این کشور به وضعیت ۲ درصدی رسیده است، تولید ناخالص داخلی از خدمات در کشور پاراگوئه میتواند رشد ۲ درصدی را در پیش بگیرد. بنابراین، زمینشناسی منطقه و نوع سازندهای رخنمون یافته را میتوان یکی از عوامل زیست محیطی عمده در کنترل نرخ ورود یونها به داخل آب و در نتیجه کیفیت آب برای آبیاری زمین در نظر گرفت. لشکری افزود: برداشت زیاد آب توسط کشاورزان سبب شد تا میزان آب در رودخانه اترک کاهش یابد و با کاهش میزان آب، میزان اکسیژن کاهش یافته و سبب مرگ این آبزیان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید