A Modernist Approach To The Novel Of Under The Devil’s Umbrella

متاسفانه این اقدامات فقط از راه ایجاد مسیرهای باز و قطع درختان در باغستان ایجاد شده است، چون در گذشته اگر کسی قصد ورود به عرصه باغستان را داشت، توسط باغداران از او سوال و جواب میشد و نام و نشاناش را میپرسیدند و لازم بود تا آن فرد پیاده رفت و آمد کند و وقتی پیاده میرفت دیگر این تهدیدها نبود، اما در شرایط امروزی با ایجاد جادهها، ماشین درست در کنار باغ میآید، محصول را بار میزند و میبرد.

گفت: چون آوازت را در باغ شنیدم، ترسان گشتم؛ زیراکه عریانم. ، یزید بن مهلب را کشتیم».این شکل قرائت به هیچ وجه با متن همخوانی نخواهد چون گویندۀ این عبارت اصفهبد فرخان است که نهابده صولیه از او فرمان پذیری داشته و زیردست او بودهاند و او در مقام بالاتری از آنها قرار دارد؛ به عبارت دیگر، پادشاه هیچ گاه خود را اصحاب زیر دست خود نمی خواند. در زمان ثبت ملی باغستان در جلسات مکرری که با حضور باغداران و مدیران شهری برگزار میشد، همه از ثبت این محوطه تاریخی استقبال میکردند و تقریبا بعد از سه ماه شهرداری در سال ۹۳ به عنوان معترض خواستار خروج باغستان از فهرست ملی کشور شد، چون طرحهایی را پیشبینی کرده بودند که لازمه اجرای آن باغخواری بود؛ یعنی باید باغها از بین میرفتند تا آن نقشهها در حقیقت نیز اجرایی شوند.

تقوی فردرود در مقالۀ «ظهور تصویر و تجلی آن بر زبان در رؤیای فرویدی و رؤیاپردازی باشلاری» (1395) در یک بررسی تطبیقی تناقض میان بار علیتی تصویر فرویدی و بار هستی­شناسانۀ تصویر باشلاری را نشان میدهد و اظهار میدارد که آثار هریک از آن دو شیوههای خوانشی متفاوتی را میطلبد. بعضی بر این تصور استوار هستند که با توجه به اینکه نانو لوله های کربنی بسیار باریک و طولانی هستند نمی توانند به خوبی مواد و آب را از خود عبور دهند ولی واقعیت خلاف این تصور را نشان می دهد . برای مثال، آب تولید شده با دستگاه تولید آب از هوا هر متر مکعب، با توجه به بهای برق و دستمزد در امارات متحده عربی 60 سنت تمام می شود در حالی که قیمت یک متر مکعب آب در امارات متحده 2.5 دلار است.

در واقع هزینه تولید آب با این دستگاه فقط مربوط به برق مصرفی و دستمزد افراد می باشد. این روش ها با هزینه ای سرسام آور نه تنها مشکل را حل نکرده اند، بلکه مشکلاتی را نیز به وجود آورده اند. لذا دستگاه ها یا ژنراتورهای تولید آب از رطوبت نیز جوابگوی حل مشکل کم آبی و بحران آب در آینده نخواهد بود اما جای نگرانی نیست. ۷۰۰ میلیون نفر در ۴۳ کشور با مشکل کمبود پیوسته آب مواجه هستند. 1- آب را بصورت انبوه، بسته به سطح مقطع صفحات و تعداد آن ها و یا بزرگی و کوچکی فضای دستگاه از 10 هزار لیتر در روز تا 10 میلیون لیتر در 24 ساعت تولید می کند.

با مذاکرات صورت گرفته سهم ایران از لایروبی از ۹۰ میلیون متر مکعب به ۱۱ میلیون متر مکعب کاهش یافت. او اما حضور سنجابها در دل باغستان را عامل دیگری میداند که به عاملی برای مایوس کردن بیشتر باغداران برای کار در این محوطه طبیعی تبدیل شده است و میگوید: اکنون یکی از تهدیدهای بالقوه باغستان وجود سنجابهاست. ژنراتور تولید آب از هوا با ایجاد سرما کمترین رطوبت هوا را بصورت برفک در آورده و پروسه دوم با گرم کردن، ذبرفک را به قطرات آب تبدیل می کند.

محور توسعه در ایران باید متناسب با توان ایران باشد، خدمات باید تبدیل به محور توسعه شود، و دیگر مظاهر توسعه مثل صنعت و کشاورزی مکمل آن باشند. او ادامه میدهد: مسوولان شهری به جای برگزاری جلساتی که تعداد کمی از باغداران در آن شرکت میکنند و نظرات آنها کمتر مورد توجه قرار میگیرد، بگویند تا امروز در کدام نقطه جلو تخریب باغستان را گرفتهاند. اخیرا یک شرکت کانادایی به نام FogQuest، تاسیسات مهگیری را در برخی نواحی خشک و مرطوب جهان راهاندازی کرده است. آب علاوه بر جنبه حیاتی در چرخ صنعت و تامین انرژی مورد نیازش از جمله نیروگاه ها، تاسیسات حراتی آب گرم و بخار نقش ویژه ای دارد.

آبشار آب سفید از دل این تونل سنگی بیرون آمده و بر صخرههای دامنه آن سرازیر شده است. دریاچه و سد خان آباد در جنوب این روستا قرار دارد و جادهای فرعی برای دسترسی به آن نیز ساختهاند.آبشار چکان، منبع عکس: irna.ir«آبشار چکان» نیز در جنوب غربی الیگودرز قرار گرفته است و در مسیر دسترسی به آبشار آب سفید میتوانید از این جاذبه لرستان دیدن کنید. در این طبیعت زیبا میتوانید زیباترین تصاویر را ثبت کنید و خاطرهای فراموشنشدنی بسازید.از دلچسبترین تفریحهای در این پارک زیبا، اتراق کردن در جوار این آبشار است.

میتوانید در محیط پارک جنگلی آبشار چادر بزنید و اتراق کنید. حتی بخشی از حقابه باغستان قزوین را به پارک فدک در شمال قزوین منتقل کردهاند و گونههای گیاهی ناسازگار با اقلیم را آوردهاند مانند بلوط که در آن مجموعه کاشتهاند و از حقابه باغستان آب را برای آبیاری بلوطها و گیاهانی که با اقلیم ناسازگارترند، منتقل کردهاند. از سوی دیگر احداث پلها و جادهها به بهانه کاهش بار ترافیکی از شهر و در نهایت گذراندن آن ترافیک از دل باغستان عاملی برای اضمحلال این میراث ارزشمند در شهر قزوین شده است.

حضرتیها درباره این لکه حذفی دیگر باغستان نیز میگوید: سال ۹۴ ناگهان تصمیم گرفتند که در نقطه کنونی میدان خلیجفارس قزوین یک میدان ورودی احداث کنند و دهانه میدان را آن قدر وسیع گرفتند که همه درختان پسته و بادام را قطع کردند. این پژوهشگر شهر قزوین در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به کیفیت درختان ومحصولات باغستان آن را بخشی از میراث کشاورزی باغستان سنتی میداند و اظهار میکند: از دوره ایلخانی گزارشی از حمدالله مستوفی در دست داریم که وسعت باغستان پیرامون قزوین را منهای مزارع تقریبا بیش از ۱۰ هزار هکتار میداند. دوم رودخانه ارنزک است که باغستانهای بیرون دروازه دستجرد، صامغان و ری و برخی از باغهای داخل شهر را مشروب میکند.

شکری (1391) در مطالعه خود در رودخانه تجن شکوفایی و افزایش حضور راسته بهارهها را در ماه اردیبهشت مشاهده نمودند. باید توجه داشت که صورت مثالی تصویر نسیت؛ بلکه سایق و کشانندهای است که تصویر را میآفریند. پطروس غالی – مدیر کل سابق سازمان ملل می گوید: جنگ بعدی در خاورمیانه، جنگ سیاسی نیست بلکه جنگ بر سر آب است. حال­آنکه قریب به یک قرن قبل ماسا (Massa) کشف کرده بود که بطن­های مغز با مایع پرشدهاند و ماده­ای هوا مانند داخل آن نیست. «هنر ارباب دو جهان، آزادی عبور و مرور در دو بخش آن است. هرچند در طول سالهای گذشته به دنبال اعتراضهایی که باغداران و میراث فرهنگی از تخریبهای بیرویه شهر دارند، مسوولان شهری خود را از هر اتهامی مبرا میدانند، اما قطعا ساختوسازهای بیرویه از خانههای مسکونی را که به مرور محلههای جدید شهری را شکل میدهند، تا پلها و روگذرهایی را که دور تا دور قزوین را گرفتهاند و به مرور باید آنها را جای همه باغستان به ذهن آورد نمیتوان بدون صدور مجوزهای ضابطهمند شهری دانست.

دیدگاهتان را بنویسید