5 روستای زیبا در اطراف تهران

آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينکه شاهد تماشاي آن باشيد نه درون آن نشان قدرتي است که با آن رو برو مي شويد و با آن رويارو قرار مي گيرد. با توجه به نقش گرو­های هیدرولوژیک خاک در نشان دادن چگونگی و میزان نفوذ­ آب و تعیین ضریب هرزآب، جزء عوامل تعیین­کـننده­ در پتانسیل سیل­خیزی یک محدوده محسوب میشوند. از طرف دیگر، در دورههای یخچالی با توجه به ارتفاع خط برف دائمی و میزان بارشها، امکان به وجود آمدن روانآبهای شدید و مستمر فراهم نیست و در دورههای پاراگلیشیال شرایط شکلگیری آنها فراهم میشده است (رامشت، 1382، 23). از طرفی با توجه به مشخصبودن کنیک کوهستان در نقشههای توپوگرافی و شواهد میدانی، در ارتفاعات شمالی این حوضه، شرایط تشکیل مخروطافکنۀ وسیع در شرایط کنونی وجود ندارد و رودخانههای مهمی مثل سهرین، سارمساقلو و قرهچریان که وسعت حوضه آبی قابل توجه، بالاتر از سینوزیته جبهه کوهستان دارند؛ در معابر عمیقی جاری هستند که گاه عمق آنها در سنوزیته کوهستان، از صد متر نیز تجاوز میکند و در طول زیادی از مسیر با حفظ اختلاف ارتفاع اولیه، به زنجانرود متصل میشوند.

و تصاویر SRTM منطقه، نقشههای شیب، جهت شیب و خطوط منحنی میزان در نرمافزارهای Arc GIS 10.1 و Global Mapper 13 تهیه شد. وجود سطوح هموار و کمشیب اطراف درهها، بیانگر آن است که لندفرمهای موجود با فرآیندهای امروزی در تعادل نیستند. روستای آهار از پر تراکم ترین نقاط کوهستانی ایران به شمار میرود که 95 درصد از مساحت آن را کوه های به هم پیوسته تشکیل داده اند. زنجانرود رسوبات دوران چهارم را از بین برده است و لایه­های پلیوسن بیشتر کف دشت را تشکیل می­دهد. روستا زرین دشت این روستا در چهل کیلومتری فیروزکوه و صد و اندی کیلومتری تهران قرار دارد.

سوهانک تهران در نزدیکی محله خوش آبوهوای ازگل قرار دارد. محله آجودانیه یکی از محلههای گرانقیمت شهر تهران است. این برگها هنگام تجزیه در اب مواد ارگانیکی را از خود تولید میکنند و اگر به برگ دست بزنید حالتی لزج مانند دارد که میگوهای اب شیرین نیز از ان تغذیه می کنند و یکی از مهمترین وعده های غذایی آنان می باشد. به سطح آب آمده و خود طعمه دوربینت میشوند. درنهایت با تجزیه و تحلیل نتیجۀ کمی شاخصها، با توجه به جدول (1)، معیار سنجش شاخصهای تکتونیکی، وضعیت تکتونیک منطقه مشخص شد.

رسوبات پلیوسن این منطقه شامل رس، مارن و سیلت است که بهدلیل افقیبودن لایه­ها و تنوع رنگ و جابه­جایی­ها در امتداد گسلش عادی، بسیار مشخص هستند (مجلل و مصباحی: 1387، 49). انصارینیا (1388) معتقد است که در منطقۀ قزلاوزن و به تبع آن زنجانرود، چهار واحد زمین ریخت­شناسی کوهستان، تپه ماهور، دشت­سر فرسایشی و دشت­سر پوشیده قابل شناسایی است (انصاری­نیا، 1388: 94). تحول درههای متعددی در سطوح هموار به فرایندهای یخچالی ارتباط داده شده است؛ درههای سلفچگان یا عنایتآباد (رامشت و شوشتری، 1386)، دره رودخانه سفید بخش سده اقلید (کمانه، 1385)، دره اقلید (رامشت و کاظمی، 1386) و دره چقاگرگ الیگودرز (جعفری و رامشت 1392: 111)، دره کشت محکی در حوضه صفاشهر استان فارس (معیری و همکاران، 1388) از آن جملهاند.

برای بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی نئوتکتونیک، با استفاده از وضعیت آبراههها در مناطق مختلف کوهستانی و دشت و همچنین، توپوگرافی منطقه در دشت و پیشانی کوهستان، ابتدا محل تقریبی گسلها، مشخص شد و به کمک مطالعات متعدد میدانی و بازدید از ترانشهها، مکانهای شناساییشده، مورد ارزیابی و کنکاش قرار گرفت و با رؤیت شواهد گسلی موجود در منطقه، اطلاعات مراحل قبل اصلاح و یا تأیید شد. شاخصهای مورفوتکتونیک کمی مورد استفاده در این مقاله گرادیان طولی رودخانه (SL)، عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، نسبت کف دره به ارتفاع آن (Vf)، پیچ و خم پیشانی کوه (Smf) و تقارن توپوگرافی عرضی (T) هستند که ابزارهای مفیدی در ارزیابی وضعیت تکتونیک فعالاند.

مردم محلی بر این باورند که روزی حضرت علی از این مکان میگذشته که به اذن خدا دل کوه شکافته شده و این چشمه پدید آمده تا فرشته و ملائک از آب بهشتی آن حضرت را غسل دهند. پتراس (2010) دشت­های یخساری را در حاشیۀ مناطق یخچالی ایلینوئیز بررسی کرده و معتقد است که این دشت­ها بر اثر یخچال­هایی بهوجود آمده است که 16000 تا 20800 سال قبل بر منطقه تسلط داشته­اند.

شکستگییی که گسل مزبور را به وجود آورده است، از گودال (دشت) زنجان- ابهر شروع میشود و با امتداد شمال غرب تا رشتهکوههای شمال تبریز و از آنجا تا شمال غرب آذربایجان و قفقاز ادامه مییابد. در میانه راه طبیعت چنان زیبا و افسونگر میشود که دلت میخواهد زمان همینجا متوقف شود و تو ساعتها و روزها در دل این طبیعت منحصربفرد بی مثال بمانی و خالق این همه زیبایی را ستایش کنی.

برای بررسی منطقۀ مورد مطالعه در ابتدا به مطالعات اسنادی پرداخته شد. مطالعات درویشی و همکاران (1391: 105) در خصوص عدم مسئولیت دستگاه تملککننده در قبال اجرای سیاست اسکان مجدد روستاییان نیز مؤید همین مطلب است. همچنین باید اشاره کرد که دولت طی ماه گذشته مصوبات مناسب و مهمی را در خصوص احیاء زاینده رود داشته است و نمایندگان مختلف دولت، مانند معاون اول رئیس جمهور، وزیر نیرو، سخنگوی دولت و معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در اصفهان و شرکت در جلسات مختلف مردمی و اداری به بررسی مشکلات زاینده رود، بیان راهکارها و همچنین دغدغه دولت و شخص رئیس جمهور برای احیای زاینده پرداختند.

مسیرمان را در خلاف جهت آب رودخانه ای که از میان تنگه میگذرد درپیش میگیریم. وجود 4 مجسمه بزرگ اسب بالدار که در کنج های این سازه قرار داده شده، توجه ها را به سوی خود جلب می کنند. قنبری ادامه داد: ساحلسازی رودخانه بهمنشیر مسایل و مشکلات خاص خود را دارد چرا که ساحل بهمنشیر به لحاظ داشتن مالکیت خصوصی نیاز به تملک دارد که از عهده منطقه آزاد اروند خارج است.

انسان برای راحتی خود روزانه ۱۳۵ لیتر آب را صرف آشامیدن، دوش گرفتن، پختن، نظافت و خنک کردن خود میکند. در کنار رودخانه همچنین مکانهای مناسبی برای توقف و بهره بردن از طبیعت و صرف میان وعده به وجود آمده است که سفر را برای گردشگران و ماجراجویان لذت بخشتر میکند. اکوسیستم رودخانه آمازون و برزیل در حیات جانوری و گیاهی تنوع زیادی دارد که بیش از 10 میلیون گونه از گیاهان و جانوران و حشرات دنیا را در خود جای داده است.

علاوه بر بازدید از خود بقعه، کتیبهها و آثار تاریخی که در بقعه قرار داده شده، ارزش دیدن را دارد. بوستان نهجالبلاغه، مانند هر پارک دیگری یک جاذبهی گردشگری هم هست که میتوانید لحظات خوشی را در آن سپری نمایید. کیاس حالتی از سیستم است که بیانگر نوعی بینظمی در رابطه بین پاسخ فرم و فرآیند است، ولی این به مفهوم ایجاد عدم تعادل در کل سیستم نیست؛ بلکه به واسطة تغییرات سریع و دیرکرد در پاسخ سیستم به آن تغییرات، بی نظمی خاصی در روند عام ایجاد میشود که پس از سپریشدن زمان تأخیر دوباره روند عام قبلی حاکمیت مییابد.

بز کوهی از دیرباز در فرهنگ ما نمادی از درخواست فراوانی آب و زایندگی چشمه ها و رودهاست. این چشمه آنقدر بزرگ و پرآب است که به راحتی میتوان یک دوش جانانه با آن گرفت. این رودخانه که سرچشمه آن کوه بابا در ارتفاعات کوه های هندوکش بوده و در استان سیستان و بلوچستان جاری می باشد، به دریاچه هامون می ریزد. نام رودخانهای است در شمال غربی ایران واقع در استان کردستان. ارتفاع ریزشگاه رودخانه زنجانرود به قزل اوزن، 1100 متر، شیب متوسط آن 5/0 درصد و حوضه آبریز آن دریای خزر است (بهرامزاده و ملکی، 1390). از نظر مشخصههای ریختشناسی (ژئومورفولوژی) چهار ریخت یا شکل در منطقه قابل مشاهده است که شامل دشتهای دامنهای (حدود 7% مساحت کل حوزه)، فلات (31% مساحت کل حوزه)، مناطق تپهماهوری (32% مساحت کل حوزه) و کوهها (30% مساحت کل حوزه) هستند.

کارون زمانی عنوان هایی چون بزرگترین و پرآب ترین رودخانه ایران را یدک می کشد، تنها رود ایران هم است که در بخشی از آن کشتیرانی می کنند. شاخه های اوّلیۀ آن بنامهای جاش، سائو و سرلش در روستاهای کلیس بهم پیوسته و این رودخانه را تشکیل می دهند. خط تقسیم در شرق سلطانیه است و عارضه مشخصی ندارد، بلکه دشت به تدریج ارتفاع یافته است و در آن طرف خط تقسیم نیز به تدریج فرو می­آید (علایی طالقانی، 1388، 96). در شرق زنجان ارتفاعات به هم نزدیک شده است و عرض فرورفتگی به 3 تا 4 کیلومتر تقلیل می­یابد.

حالا دیگر علاوه بر حوضچه های طبیعی، چشمه هایی از دل صخره های دو طرف تنگه در حال جوش و خروش است. این چشمه آب گرم به چشمه مرتضی علی مشهور است. آبشار شِوی یا تله زنگ، یکی از بزرگترین و زیباترین آبشارهای ایران است که در منطقه سردشت از توابع دزفول واقع در استان خوزستان قرار گرفته است و دارای طبیعتی سرسبز و به غایت زیبا است. دوران کودکی اشخاص داستان، غمبار است و «ریشههای افسردگی را در همانجا مییابند. راهمان را از میان دهها چشمه آب گرم که از دیواره های خزه بسته تنگه شره میکند ادامه میدهیم تااینکه به بزرگترین و پرآب ترین چشمه مجموعه میرسیم؛ چشمه ای که از درون حفره ای بزرگ سرچشمه میگیرد و به حوضچه ای در پایین میریزد و حال و هوای حمامهای عمومی قدیمی را دارد.

الگوی عمومی این رویا، این است که زن در خانه خود تنهاست. باید به اهداف خود فکر کنید. در تمام معبد می توانید مجسمه های خدایان و بودا را تماشا کنید. گاه در جایی با عمل حفر و کاوش بستر و در جای دیگر با انباشتن نهشته­های رسوبی چهره­های بدیعی را در دامن طبیعت پدیدار ساخته­اند (اسعدی، 1:1382). مهرشاهی (1383) در بررسی ژئومورفولوژی دشت ابراهیمآباد، یکی از حوضه­های آبگیر رشتهکوه شیرکوه را مطالعه کرده و معتقد است که قسمت انتهای خاوری دشت، عملکرد یک گسل شمالی، جنوبی و بالاآمدن سدی کنگلومرائی بسته شده است (مهرشاهی:1383، 142). خیام (1385: 203) ناهمواریهای ایجادشده را نسبت به وضع استقرار آنها بررسی میکند و در مبحث ساختهای ساده، به نحوۀ تکامل دشتهای رسوبی میپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید