نام سویه های بعدی کرونا را بشناسید

رئیس گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه جهش صورت گرفته در سویه جدید روی پروتئین اسپایک اتفاق افتاده است که احتمال کاهش اثربخشی داروهای ضدویروسی و واکسنها در پیشگیری از کرونا را در پی دارد، تنها راه مقابله با سویه جدید را همچنان واکسیناسیون، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی دانست. این جهش توسط کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در دسته «سویههای نگران کننده» ویروس کرونا قرار گرفت. به گزارش تاگزشاو، BA.2 فاقد جهشی است که بین ویروس دلتا و امیکرون دیده شده بود؛ به همین دلیل در ابتدا به اشتباه “جهش پنهان” نام گرفت.

متخصص ژنتیک بالینی: سویه مورد بحث که NeoCov نامیده شده است، ابتدا در خفاش های آفریقای جنوبی شناسایی شد و تا این لحظه فقط در بین جمعیت خفاشها انتقال داشته است. به علاوه نامگذاری “سویه های نگران کننده” کرونا (مانند دلتا) با عناوینی نظیر VOC۱ و VOC۲ نیز به خاطر تشابه احتمالی این کلمات اختصاری با برخی از واژههای توهینآمیز در زبان انگلیسی، منتفی شد. تاریخ احتمالی مجوّز استفادهی اضطراری: احتمالاً در مارچ یا فوریهی ۲۰۲۱ در بریتانیا؛ احتمالاً ربع اوّل سال ۲۰۲۱ در آمریکا یا دیرتر. قرنطینه به مدت 5 روز (با یا بدون تست منفی) در شرایطی که بی علامت باشد و یا علامت خفیف تا متوسط داشته باشد.

این سویه پیش از این در اتریش، فرانسه و دانمارک شناسایی شده بود. نوع B.1.1.7 برای اوّلین بار در پاییز ۲۰۲۰ در بریتانیا شناسایی شد. این سویه برای اولین بار در 24 نوامبر 2021 در کشور آفریقای جنوبی مشاهده شد. یکی از دانشمندان موسسه ژنتیک UCL لندن اظهار داشت: « این جهش احتمالا در طول عفونت مزمن در بدن فردی مبتلا به نقص سیستم ایمنی، تکامل یافتهاست. دانشمندان با بررسی امیکرون متوجه 50 جهش خطرناک بر ویروس شدند. بروز جهشهای ژنتیکی در ویروس کرونا بسته به این که در کدام بخش از ویروس رخ داده باشد میتواند بر میزان سرایتپذیری، عفونتزایی، شدت بیماریزایی و اثربخشی واکسنها اثرگذار باشد.

سویه “2 BA” امیکرون مانند نوع یک این سویه قدرت سرایتپذیری بالایی دارد اما از نظر شدت بیماریزایی قدرت بیشتری دارد و شباهت بیشتر به سویه دلتای کرونا دارد. سویه امیکرون چقدر نگران کننده است؟ دامنه اتصال یک گیرنده ویروسی را در نظر بگیرید که بخشی کلیدی از پروتئین سنبله ویروس است و به آن اجازه میدهد به سلولهای بدن بچسبد. پژوهشگران میزان ایمنی واکسن را بر عفونت و انتقال آن مثبت ارزیابی میکنند. اثربخشی: در آزمایشهای جهانی J&J این واکسن ۶۶ درصد کارایی در پیشگیری از عفونت کووید-۱۹ علامتدار را از خود نشان داد.

تحقیقات دانشمندان در حال حاضر بیشتر بر تعیین سرعت انتقال و میزان کشندگی سویه Omicron تمرکز دارد. در حال حاضر این نوع از ویروس بیشترین نگرانی را برای کارشناسان رقم زده است؛ چرا که به نظر میرسد به واکسنهای موجود و درمانهای وابسته به آنتیبادی کمترین پاسخ را میدهد. به هر حال این ویروس خیلی سریع در آفریقا، اروپا و حتی کشورهای همسایه شیوع پیدا کرد و باید منتظر ورود آن به ایران میبودیم. هیداتیدوز از بیماریهای بومی کشور هست و حیوانات اهلی زیادی ازجمله گوسفند، بز، شتر و گاو میزبانان واسط آن میباشند (5،12،14). بیماری در انسان موجب ضایعات و آسیبهای بافتی شده و گاهی منجر به مرگ میگردد.

این این حیوانات در مطالعات رفتاری، پیری، تغذیه و ژنتیک نیز مورد استفاده قرار می گیرند. از همان ابتدای شیوع کرونا بهدلیل حساسیت افراد معلول در مراکز نگهداری، تمام مراکز قرنطینه شدند. در مقابل ۱۷.۳ درصد افراد نیز امید چندانی به اثربخشی این واکسن برای پایانبخشی به اپیدمی کووید ۱۹ ندارند. آنهایی که سه دوز واکسن را تزریق کردهاند، در برابر اومیکرون مصونیت بیشتری دارند. واکسن در پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ مؤثّر بود و افرادی که آن را دریافت کرده بودند نیازمند بستری یا مبتلا به بیماری شدید نشدند. اطلاعات حاکی از آن است که حدود 81 درصد موارد بیماری در پرو مربوط به سویهی لامبدا است.

مشاهده بیماران در دانمارک نشان میدهد که بین شدت عفونت در سویههای مختلف امیکرون اختلافی وجود ندارد. با این حال، دانشمندان تاکید دارند اکنون که ایمنی قابل توجهی در جوامع انسانی در برابر هر دو سویه وجود دارد، دلیلی ندارد که فکر کنیم واکسن ها در برابر سویه جدید ترکیبی بی اثر هستند. فاز ۳ آزمایش نشان داد ۲۸ روز پس از تزریق یک دوز واکسن، اثربخشی آن برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ متوسّط تا شدید برابر است با ۶۶ درصد؛ امّا پس از ۴۹ روز اثربخشی واکسن در پیشگیری از ابتلا به بیماری شدید به ۱۰۰ درصد میرسد.

در حقیقت در فاز اول، حدود 8 هزار تخت اختصاص داده شده است. در صورت بروز نشانه های ساده مانند سرماخوردگی بهتر است که افراد از داروهای مسکن و مایعات فراوان استفاده کنند. واکسنهای کرونا اکثر افراد را دربرابر بیماری محافظت میکنند، البته هیچ واکسنی ۱۰۰ درصد موثر نیست. اما در بعضی مطالعات ازجمله، مطالعه Hajialilo و همکاران در سال 2012 (8) در منطقه جنوب شرقی ایران و مطالعه Abedi و همکاران در سال 2019 (1) در استان مرکزی در 86-61 درصد گوسفندان سویه G1 و در بقیه گوسفندان سویه G3 (37 درصد) گزارش شده است. بر اساس گزارش هفتگی انستیتو روبرت کخ (RKI)، میزان شیوع آن در آلمان تنها ۲/۳ درصد است.

از آنجا که این نوع ترکیبی است؛ برای همین نمیتوان آن را واریانت جدیدی به حساب آورد. از آنجا که واکسینهنشدهها در برابر این سویه حساسیت و آسیبپذیری بالاتری دارند، احتمالا باعث شیوع بیشتر در کودکان، مدرسهها و مهدکودکها خواهد شد. برای اطلاع از جزییات بیشتر در این باره با ما همراه باشید. هرچند باید به این واقعیت توجه داشت که تاریخچه کوتاه کووید-۱۹ به ما آموخته است که ظاهر ویروس میتواند فریبنده باشد. ما شاهد یک سطح بسیار شدید گردش خون هستیم.

در آزمایشی دیگر که در برزیل توسّط یک شریک محلی به نام مؤسّسهی Butantan انجام شد، اثربخشی ۷۸ درصدی در برابر ابتلای خفیف و اثربخشی ۱۰۰ درصدی در برابر عفونتهای متوسّط تا شدید گزارش شد. اثربخشی واکسن آسترازنکا پس از 2 دوز، در برابر بیماری علامت دار با سویه اومیکرون از 45 – 50٪ شروع می شود و بعد20 هفته از دوز دوم تقریبا هیچ اثری مشاهده نشده است. هنوز مشخص نیست که این سویه از ویروس کرونا تا چه حد اثربخشی واکسنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در این زمینه به اطلاعات و مطالعات بیشتری نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید