ماهی سفید رودخانه ای

یک از اهالی روستایی در حوالی دیسبوداک در استان بینگول ترکیه در برف عمیق قدم میزند. مردی در هنگام بارش برف سنگین در اسکوپیه مقدونیه در خیابان پوشیده از برف قدم میزند. مردم پس از بارش برف سنگین در «سارسکویی سلو»، خارج از سنت پترزبورگ، روسیه، در پارک کاترین قدم میزنند. از محل پارک ماشین در روستای کمندان تا تونل برفی دو مسیر وجود دارد که نزدیکترین آنها حدود یک ساعت پیادهروی دارد.وسط ارتفاعات رشتهکوه باشکوه اشترانکوه بهیکباره با یک لکه برفی عظیم روبهرو خواهید شد که در واقع بخچالی چندهزار ساله است. ریشه گیاهان در آن قرار دارد. به طوری که مقادیر خطای مطلق (MAPE) مربوط به مدل GPR با پیش پردازش CEEMD در پیش بینی جریان ایستگاه های اول، دوم و سوم نسبت به مدل GPR بدون پیش پردازش به ترتیب 34، 27 و 32 درصد کاهش داشته است.

دهقانی، ر.، ترابی پوده، ح.، یونسی، ح.، شاهی نژاد، ب.، 1399. بررسی عملکرد مدل هیبریدی ماشین بردار پشتیبان-الگوریتم گیاهان مصنوعی در تخمین جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: حوضه دز). 3-28 مطالعه و بررسی نوع و نحوه استفاده از امکانات حاشیه رودخانه تجن… مطالعه دقیق­تر این شاخص نشان می­دهد در بازه فصلی میزان تغییرات در فصل بهار و پاییز بسیار بالا بوده و در حدود 700 میلی­گرم در لیتر در طول چهار دهه اخیر به میزان مواد جامد محلول در آب رودخانه اهر در منطقه مورد مطالعه اضافه گردیده است.

مردان برف را از پشت بام در منطقه اونترتوئرن اتریش پارو میکنند. با قدمگذاشتن در آن و جلوتر رفتن، دمای هوا کاهش مییابد و قطرات آب سرد از سقف، روی شما چکه میکنند. وی با اشاره به اینکه این رودخانه ۵۰ درصد مساحت و ۷۰ درصد جمعیت استان را پوشش میدهد، افزود: قاعدتاً وقتی یک رودخانه از شرق تا غرب استان را پوشش میدهد و یک شبکه مویرگی گسترده را ایجاد کرده عملاً بهعنوان رگ حیاتی استان مطرح است. و وقتی موج هاعقب نشستند، دشت دیگر سبز شده بود. 5 – ریمینی، پسارو، فانو، سینیگالیا و آنکونه و این پنج شهر در ایتالیا بود.

سپس به کمک این معادله و اختلافات سطح ایستابی در دورهی خشک و آبدار رودخانه، میزان تغذیه آبخوان از رودخانه طی مسیر ۱۶ کیلومتری رودخانه در شهر اصفهان حدود ۰/۷ مترمکعب بر ثانیه محاسبه گردید. • در بعضی مناطق ، آبیاری بارانی و قطره ای از روش های صحیح مصرف آب است . دشت در حالی که هنوز قطره های آب رویش برق می زند و گویی قطره های اشک شادی بودند. یک کامیون در حالی که در امتداد محل عبور مجاز رودخانه در نزدیکی شهرک مجینو آلدان در ناحیه تومپونسکی در حال رانندگی بوده در میان یخهای رودخانه آلدان گیر افتاده است.

دختری در حالی که در کمپ پناهندگان در عرسال لبنان از میان برف عبور میکند، نوزادی در بغل دارد. نتایج بدست آمده نشان داد که فرسایش خاک سطحی ‘ تاثیر ناچیزی در بالا بردن شوری آب رودخانه دارد. پيمودن مسير کوهستانی در اطراف کن در کوههای کوهسار، پياده روی در دره دوچناران، برف بازی در روستاهای ورديج و واريش و لذت بردن از منظره رودخانه برفی در مسير جاده کن، از لذتبخشترين تفريحهای يک روز برفی در کن هستند.

از روستاهای آوریم، سرخ آباد، زالدره و سفیدارگله گذشته، و با رودخانۀ کبیر تلاقی می کند و رودخانۀ تالار را تشکیل میدهند. از اینجا بهسمت شرق حرکت کنید تا پس از گذر از روستاهای مختلف به روستای سرسبز کمندان برسید. این نکته را بهخاطر بسپارید که فیلبند در فصل پاییز و زمستان بسیار سرد است؛ بنابراین اگر قصد دارید از گردش در این روستا لذت ببرید، پیشنهاد ما به شما، سفر در فصلهای بهار و تابستان است.

برخوردار است. از جمله آثار این روستا می توان به امامزاده بابا و بی بی قلعه سنگی و سنگ قبرهای گورستان قدیمی باخط ثلث جلی با قدمت بیش از 700 سال و 2 صندوق منبت کاری شد، امامزاده اشاره نمود که حکایت از قدمت روستا به دوران قبل از صفویه دارد. نمای هوایی از سایت میراث جهانی یونسکو در دره قادیشا و صومعه مسیحی مارونی سنت علیشا که در کنار منطقه سرو در کوههای لبنان قرار دارد. از مراکز تفریحی این منطقه میتوان به پارک ارم در اتوبان کرج و مجتمع سرزمین عجایب که در بلوار اشرفی اصفهانی واقع شدهاست، اشاره کرد.

از میدان تجریش هم میتوانید با تاکسیهایی که از سمت میدان قدس به پارک جمشیدیه میروند به پارک برسید. اگر تا کنون به هریک از این پارکهای آبی مراجعه کردهاید، لطفا نظرات خود را با خوانندگان ما در میان بگذارید و ما را از آخرین اخبار پارک های آبی مشهد مطلع کنید. انتخاب با شماست. اولویتبندی کنید و به هر یک از این نقاط در فرصتی مناسب سر بزنید. تصویر اصلی: برف سنگین بیرون هتل سائنتیس در شواگالپ، سوئیس انباشته شده و تا نیمه ارتفاع اتوبوس بالا آمده است. پس از بارش برف سنگین در سن پترزبورگ، روسیه، دختران از انبوه برف در میدان دورتسوایا (کاخ) در نزدیکی کاخ زمستانی بالا میروند.

این رودخانه از ارتفاعات سبزکوه، ارزندان، جهارتنگان و پازن پیر سرچشمه گرفته با جهت شرقی – غربی به رودخانه کارون می پیوندد. ازنادره، محل به وجودآمدن این تونل برفی، یکی از زیباترین جاذبههای گردشگری اشترانکوه است و از ویژگیهای منحصربهفرد آن میتوان به پوشش گیاهی متنوع، چشمهها و آبهای جاری و حیوانات وحشی مانند خرس و بز اشاره کرد. آثار موزه هنرهای زیبا، چشمانداز وسیعی از هنرهای زیبا را به نمایش میگذارد. اما امروزه تبدیل به موزه شده و میتوانید از دیدن آن لذت ببرید.

در نظر داشته باشید که آب رودخانه بسیار سرد است و کودکان تحمل عبور از آن را نخواهند داشت.ریسک ورود به تونل برفی بسیار بالا است، زیرا حرکت رودخانه و وزش باد بسیار سرد ممکن است موجب ریزش تونل شوند. از سوی دیگر، با تکمیل و بهرهبرداری از سدکمال خان، دولت افغانستان اقدام به انحراف و تغییر مسیر طبیعی و قانونی رودخانه هیرمند به سمت بیابانهای گودزره کرده است که این اقدام، هم از نظر حقوقی و هم از نظر عرفی و بینالمللی نقض صریح اصول و قواعد عرفی بینالمللی است. در حال حاضر آب رودخانه بشار، منبع حیات آبزیان و تأمینکننده آب موردنیاز حیاتوحش و ساکنان حواشی آن است و یکی از سرشاخههای مهم رودخانه کارون می­باشد.

بر اساس نتايج به دست آمده از آناليز نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمي، ميزان املاح و يون هاي مختلف قبل از تلاقي رودخانة نمکلان به گدارخوش، در رودخانة گدارخوش کمتر بوده، امّا پس از اينکه رودخانة نمکلان به گدارخوش مي پيوندد، ميزان اين املاح و يون ها در رودخانة گدارخوش افزايش معني داري مي يابد. مردی از یک برفدَم برای آزاد کردن سکوی ایستگاه برشتسگادن، باواریای آلمان استفاده میکند. ، سیاه تلو (Palliurus spina-christi)، اشنگور (Rhamnus cathartica)، سیاه اربه (Rhamnus grandifolia)، سرخ ولیک (Crataegus microphylla)، سیاه ولیک (Crataegus pentayna)، گیلاس جنگلی (Prunus avium)، آلوچه (Prunus divaricate)، جل (Prunus laurocerasus)، هلاله (Prunus spinosa)، تلکا (Pyrus boissieriana)، گلابی جنگلی (Pyrus communis)، بارانک شرقی (Sorbus orientalis)، بارانک ایرانی (Sorbus persica)، کوله خاس (Ruscus hyrcanus)، سفید پلت (Populus caspica)، داغداغان (Celtis australis)، تا (Celtis caucasica) و آزاد (Zelkova carpinifolia).

از چین تا روسیه، جهان سفیدپوش شد! با پیشرفتن در ازنادره، با درختانی روبهرو میشوید که از دیواره صخرهها بیرون زده و کاملا بهصورت افقی رشد کردهاند.چگونه به تونل برفی ازنا برسیم؟ ازنادرهاز تونل برفی ازنا بهعلت شرایط آبوهوایی خاص، فقط در فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز میتوان دیدن کرد. این دریاچه به ویژه در بهار و اوایل تابستان زیبایی خیرهکنندهای دارد که قطعا دل هر دوستدار طبیعتی را میبرد. علاوه بر این طالبان هنوز در حد و قواره یک گروه در افغانستان هستند و صرفاً افغانستان در اختیار آنها قرار دادهشده و اختلافات عمیقی بین خودشان دارند و هرلحظه احتمال فروپاشی آنها از درون وجود دارد و مسائلی ازایندست موجب میشود طالبان نتواند در قواره یک حکومت برنامهای هم برای آینده افغانستان و درنتیجه تعامل با کشورهای همسایه افغانستان داشته باشد.

در روزهای پر بارش پايتخت، مسير دسترسی به کن-سولقان مسدود میشود و بخشهایی از رودخانه کن و آبشارهای اطراف اين منطقه يخ میبندند. قوها در منطقه حفاظت شده کرینیکا برای غذا دست و پا میزنند. در اردوگاه آوارگان عرسال که حدود شصت هزار سوری را در خود جای داده، در نتیجه کاهش کمکهای رسیده به منطقه در سالهای اخیر و هوای سخت زمستانی، شرایط زندگی سختتر شده است. پایش پیوسته و دقیق سرعت جریان در رودخانهها یکی از چالشهای مهم مدیریت منابع آب است.

دیدگاهتان را بنویسید