قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي

به گفته گرودكوف، اكثر دهات تكه مخصوصاً در آخال، بوسيلة ديوارهاي گلي بلند احاطه شده و بصورت مكانهاي استحكاماتي در مسير رودخانه ها، گاهي تك، بعضي اوقات بصورت جفت و حتي گروههاي بزرگتر قرار داشتند. نخستین بررسیها نشان داد داخل خودرو پدر و مادر و کودک ۳ ساله شان که همگی از اهالی روستا بودند، حضور داشتند با وجود تلاش بسیار پدر ۵۰ ساله و دختر 3 ساله بهنام سوگل پیدا نشدند اما مادر 40 ساله خانواده که با کمک اهالی و سایر نیروهای امدادی از داخل آب بیرون کشیده و مصدوم شده بود، بعد از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به بیمارستان بوعلی سینا شهرستان ساری منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه جستوجو برای یافتن این دو نفر تا ساعت ۳ صبح ادامه داشت، تصریح کرد: صبح یکشنبه نیز ۳ اکیپ عملیاتی و نیروهای غواص آتشنشانی ساری برای جستوجو به محل اعزام شدند که با کمک نیروهای مردمی و امدادی حاضر در محل پیکر بیجان هر دو نفر کشف و از رودخانه به بیرون منتقل شد. همانگونه که محرابیان وزیر نیرو نیز در سفر دیروز خود به اصفهان تاکید کرد که بیاد عدالت آبی در کشور برپا شود.

در بخش دوم تحقیق تغییرات هندسی، مکانی و زمانی بستر رودخانههای نکا و تجن در چهار دوره 1364، 1378، 1390 و 1394 بررسی و تغییرات پلان رودخانه در چهار دوره مورد مطالعه در محیط ENVI ترسیم گردید. این در حالیست که تغییرات پلان بستر رودخانه تجن، بجز قسمتهایی که نزدیک شهر ساری و واقع بر زمینهای کشاورزی است، جابجایی زیادی را نشان نداد و حالت نسبتاً پایداری را در طول دوره سی ساله نشان داد.

نوربخشیه منسوب به محمد نوربخش از علمای شیعیه صوفی مسلک زمان خود بود که در بلتستان رهبری شیعیان را بر عهده داشت. از اواسط دهه 1980 ، طبیعت گردی ستون اصلی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تشکیل میدهد.(فنل،1385) به همین دلیل سال 2002 میلادی به سال بین المللی اکوتوریسم معرفی گردیده است که این نام گویای اهمیت جهانی اکوتوریسم در ابعاد زیستمحیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی در این باره اظهار داشت: بیمبالاتی برخی ازمسئولان موجب این حادثه شده است، چرا که این پل از سال ۹۸ بهصورت موقت روی رودخانه و بدون حداقل امکانات حفاظتی تعبیه شده و در اختیار مردم قرار گرفته بود که برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل میشود و مسببین این حادثه مورد تفهیم اتهام قرار میگیرند و امیدوارم دفاع موجهی در این خصوص داشته باشند. به گزارش خبرگزاری موج مازندران، آیتالله رئیسی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار موج مازندران درباره تدابیر دولت نسبت به عواقب انتقال آب رودخانه تجن ساری به کویر مرکزی با احداث سد فینِسک که بلای دریاچه ارومیه و رودخانه زایندهرود اصفهان را در مازندران تکرار و بخش کشاورزی با خطر خشکی مواجه میشود، اظهار داشت: این موضوع را به طور ویژه بررسی میکنیم و من هم گفتم باید بررسی کارشناسی صورت بگیرد و به هیچ وجه نباید موجب اختلاف بین دو استان مازندران و سمنان شود.

نمونه برداری از ماهیان رودخانه تجن به روش Electrofishing و با استفاده از تور پره چشمه ریز، در 11 ایستگاه و بصورت ماهانه، طی سال های 93-1392 صورت گرفت.در این رودخانه 35 گونه ماهی شناسایی شده که متعلق به 13 خانواده شامل: مارماهیان دهان گرد خزر (Petromyzontidae)، کپور ماهیان (Cyprinidae)، سگ ماهیان جویباری (Cobitidae)، سگ ماهیان جویباری (Nemacheilidae)، آزاد ماهیان (Salmonidae)، گاو ماهیان (Gobiidae)، کفال ماهیان (Mugilidae)، شیشه ماهیان (Atherinidae)، نی ماهیان (Sygnathidae)، سه خاره ماهیان (Gastrostaeidae)، گامبوزیا ماهیان (Poecilidae)، شگ ماهیان (Clupeidae) و اردک ماهیان (Esocidae) بودند. در اکوسیستم سد شهید رجایی ساری بیشترین فراوانی نسبی گونه های ماهیان به ترتیب متعلق به سیاه ماهی Capoeta gracilis، ماهی سفید رودخانه ای Squalius cephalus و سس ماهی بزرگ سر Luciobarbus capito بودند.

در داخل پارک جاده ای وجود دارد که یک فرصت خوب برای دوچرخه سواری و پیاده روی است. از دیگر عملکرهای مهم اقتصادی منطقه، فعالیت تجاری بوده که وجود مراکز تجاری وسیع پس از احداث مرکز تجاری یادمان که منشا یک مرکز تجاری شهری و فراشهری را برعهده دارد، این مناطق جاذب اشتغال و فعالیتهای وسیعی در زمینه توسعه اقتصادی خواهد بود. اگر شما هم به این مکانها سفر میکنید و قصد بازدید از آنها را دارید باید به این نکته توجه کنید که طبیعت، بیاغراق، مهمترین سرمایه ماست و اجازه نداریم که با خودخواهی و بیفکری به حریم آن تجاوز کنیم.

جاباما جذابترین و خاصترین کلبهها و بومگردیها را در الموت دارد، جایی که میتوانید بیواسطه زندگی در روستا را برای یک آخر هفته تجربه کنید. آب در اينجا نسبت به بقيه حصص فراوان است. مقایسه وضعیت مورفولوژی، کاربری اراضی و مقادیر پارامترهای هندسی نکارود در چهار دوره زمانی، نشان دهنده تغییرات شدید این رودخانه نسبت به رودخانه تجن است. تغییرات زیاد کاربریها در حوضه نکا نسبت به تجن به وضوح بیانگر روند تخریب پوشش گیاهی جنگلی در حوضه نکا نسبت به تجن در 30 سال اخیر است.

در سال های اخیر ملاحظات اکولوژیکی و زیست محیطی موجب گردید تا اکوتوریسم به عنوان سازگارترین نوع گردشگری بیش از سایر اشکال گردشگری مورد توجه قرار گیرد. به طور مستقیم و تقویت بازار صنایع دستی و تولیدات محلی و به طور کلی اشتغال کلیه کسانی که به شکلی از اشکال گردشگری منتهی می گردد، جملگی توان اشتغال زایی را نشان می دهد، ضمن آن که به موازات بهبود فضای اشتغال و درآمد ، اثرات اجتماعی و روان شناختی مهمی را در منطقه ایجاد می کند. پژوهش حاضر تلاش می کند پتانسیل ها و توانمندهای اکوتوریستی حاشیه رودخانه تجن از جنبه ها ی متفاوت محیطی – اکولوژ یکی، اجتماعی ،اقتصادی، فرهنگی مورد بررسی قرار داده و عوامل تأثیرگذار بر آن تجزیه و تحلیل نموده و در واقع راهبردهایی در جهت ارتقاء و بهبود اکوتوریسم ناحیه ارائه نمایم.

در بخش سوم به تحلیل روند تغییرات آماری دبی و رسوب دو حوضه نکا و تجن پرداخته شد. برای تحلیل روند تغییرات دبی و رسوب از روش سریهای زمانی استفاده شد. پژوهش قاسمی و همکاران (1386) با عنوان «تبیین و تحلیل جامعهشناختی گرایش به خرافات» با هدف شناسایی میزان گرایش به خرافات در شهرهای اصفهان، اهواز و ایلام انجام شده است. استان مازندران یکی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود،حاشیه رودخانه تجن با دارا بودن جاذبه های طبیعی فراوان و منابع کافی، امکانات مناسب برای این بعد توسعه را داراست اما متأسفانه به علت مشکلات مختلف از جمله عدم آشنایی با صنعت گردشگری، مشکلات اقامتی مشکلات مربوط به رفت و آمد و کمبود سرمایه برای توسعه و تجهیز امکانات ، تعداد مراکز تصمیم -گیری در استان و عدم توجه به تبلیغات و در نتیجه عدم شناخت مراکز سیاحتی و توریستی تاکنون این جاذبه ها ی طبیعی نتوانسته ان طور که باید در امر توسعه ی اکوتوریسم و در نتیجه توسعه منطقه ای مؤثر واقع شود.

از این رو توسعه این بخش جزء اهداف اصلی صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود توسعه فعالیت های گردشگری می تواند مشاغل متعددی را در بازار کار عرضه کند و با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم موجب تولید زنجیره ای از فعالیت ها شود. در مجموع به لحاظ حفاظتی این رودخانه به تنهایی، بیش از 40 درصد از گونه های ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر را در خود جای داده که در حفظ تنوع زیستی فون ماهیان این حوضه و آبهای داخلی ایران نقش قابل توجه ای دارد.

کشور ایران که می توان آن را کشورچهار فصل نامید، جزو ده کشور برتر جهان در زمینه جاذبه های گردشگری می باشد. در واقع این نوع گردشگری جهت پیشرفت اقتصادی هر کشور، مردم بومی منطقه و حفظ ارزش های طبیعی، زیستمحیطی و فرهنگی مناطق گردشگری مناسب تشخیص داده شده است. در بین گونه های ماهیان شناسایی شده، 8 گونه ماهی غیر بومی بوده، 1 گونه انحصاری (بومی) و سایر گونه ها ساکن بودند.

بانک های رودخانه به طور طبیعی برخی از غافلگیرترین رمانتیک را برای یک قدم زدن با کسی خاص ارائه می دهند – توقف در Pont des Arts برای اضافه کردن به مجموعه ای از قفل های فلزی به سمت چپ به عنوان عروسی های رمانتیک توسط هزاران زوج دیگر. حق دوباره شروع کردن را… اما به رغم انجام مقدمات كار و تلاش فراوان، وجود كوهي عظيم در حد فاصل بين اين دو رود، همچنين وجود معادن گوگرد در آن كوه كه باعث خفگي ميشد و عدهاي از كارگران را به هلاكت رساند، اين كار پس از صرف هزينههاي سنگين متوقف گرديد.

در حد فاصل نازل ها و بستر رزین یک لایه شن سیلیسی متبلور با درجه خلوص ۰٫۹۸ درصد با دانه بندی مناسب به ضخامت ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر قرار دارد. تهران مبله در لیست زیر نام ییلاق های اطراف تهران که برای سفر ها کوته مدت و حتی یک روزه مناسبند را آورده و نحوه دسترسی به آنها را نیز بیان کرده است. محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این رابطه افزود: با تأکید رئیس کل دادگستری استان بر حفظ حقوق عامه و پیگیری موضوع، این دادستانی نیز برای احقاق حقوق عامه نسبت به موضوع، پیگیریهای قضایی را دنبال خواهد کرد و در حوزه حفظ حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد.

پاساژ قائم در نزدیکی بازار تجریش، مکانی مناسب برای خرید است. یکی از طولانی ترین رودخانه های آذربایجان غربی است که از کوه های چهل چشمه کردستان سرچشمه گرفته و به دریاچه ارومیه میریزد. تا 60 سال قبل تمام خانهها، مزارع و باغهای اصفهان از این مادیها آب میگرفتند. وی در این رابطه به بهرهبرداری بند تنظیمی کمالخان در فروردین سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: ماه گذشته جریان سیلابی به سمت بند کمالخان روان و به سمت بند زره در جنوب این بند منحرف شده است، به عبارت دیگر بند باز شده و آب به مسیر انحرافی هدایت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید