فاضلاب شهری چیست به کجا میریزید + مراحل تصفیه – افق تامین آب شیرین

نیاز انسان به استفاده از منابع طبیعی و گسترش فعالیت های توسعه ای در سراسر جهان باعث تخریب تدریجی منابع طبیعی و محیط زیست شده است و این روند ادامه دارد.چاره جویی اندیشمندان و سیاستمداران طرفدار محیط زیست، دولت ها و تشکل های مردم نهاد در سطوح ملی، منطقه ای،بین المللی منجر به اتخاذ تصمیمات زیادی در مجامع بین المللی گردیده است(امین منصور، 1388، 835 -820). با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشور ها در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است.

نیکولتا جونز و همکاران در تحقیقی با عنوان “تاثیر سرمایه اجتماعی بر ابزار های سیاست زیست محیطی” به تشریح پیوند میان مولفه های سرمایه اجتماعی با زیست محیط می پردازد و نتیجه گیری می کند که مطالعات زیادی بر اثر سطوح بیشتر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء مدیریت زیست محیطی در جوامع دیده میشود. در رویکرد مبتنی بر حقوق در توسعه پایدار، حقوق، کانون هر جنبه از توسعه است و رویکردی مردم محور می تواند در توجه به چرخه نادرست فقر، تخریب محیط زیست و درگیری موفق تر عمل نماید.

این رویکرد برای پیشبرد توسعه پایدار ابتدا بر ضرورت آموزش عمومی تاکید می نماید تا جامعه مدنی و تصمیم گیران به مسائل توسعه و محیط زیست در بستر حقوق بشر توجه داشته باشند. کمسیون، توسعه پایدار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی را تعیین نماید. در این توافقات دو رویکرد عمده عبارتند از اول، رویکرد اکوسیستمی و دوم، رویکرد توسعه پایدار. در رویکرد اکوسیستمی بعد محیط زیست از جایگاه اصلی و برتر برخوردار است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از از محیط زیست و مقابله با پیامد های منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است.

دولت نیز که اساسا مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیقه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیت های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است(غلامپور، 1386،ص. 125). ساعی با نقل قول از کارل ویتفوگل با اشاره به خصوصیات جغرافیایی در جوامعی که او آنها را “کشورهای آسیایی” می خواند، دولتهای نظام های آسیایی را به دلیل کسب جایگاه و اقتدار خاص به دلیل نقش اجتماعی در اداره سیستم آبیاری و حفظ امنیت، دارای ساختاری دیوان سالار و این نقش دولتهای آسیایی را عامل ایجاد “استبداد شرقی” می داند: “از جمله اینکه دولت وظیفه احداث و حفظ شبکه های آبیاری را به دست گرفته و این موضوع به نوبه خود به تحکیم و تداوم قدرت اقتصادی دولت (مالکیت بر اراضی) و تفوق سیاسی آن (خودکامگی) انجامیده است” (ساعی،1384،ص.

روایت غیر مستند و اثبات نشده ای از حضور پرنده ای عجیب ان مقطع در نزدیکی پل رودخانه زرجوب موجود است که شاهدان محلی همگی به یک شکل شمایل مشابه به هم مشاهدات خود را برای کارشناس محیط زیست گیلان نقل کرده اند که ان پرنده را در نوک تاج کاج بلند درون کوچه ای بنام سهرابی دیده اند که نشسته بوده و بلندای دم عجیب ان به چندین متر میرسیده و ظاهری افسانه ای داشته . این رود در نزدیکی جلفا عرضی در حدود 200 متر و عمقی 2 الی3 متری دارد که در بازه زمانی پرآبی به 4 متر هم میرسد، به همین دلیل بیشتر مردم ایران رود ارس را به عنوان سومین رودخانه بزرگ ایران میشناسند.

در حالیکه سرزمین کشمیر ۲۲۲ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد بیشتر از دو سوم مساحت آن با نام ایالت جمو و کشمیر، تحت سلطه هندوستان قرار گرفت و یک سوم آن بنام کشمیر آزاد با مساحت ۸۳۷۱۶ کیلو متر مربع تحت سلطه و حاکمیت پاکستان در آمد. در کیلومتر ۲ جاده فیروزکوه – تهران یک جاده فرعی و طی حدود ۹ کیلومتر، روستای جلیزجند وجود دارد. حدود 60 درصد مسلمانان جهان در قارهٔ آسیا زندگی می کنند. در خصوص اضافه یا کم شدن تعداد آنها هنوز مطالعهای انجام نشده است.

افزایش میزان “سرمایه اجتماعی” یا هوش اجتماعی، رفاه کلی جامعه را بالا می برد و بدین ترتیب نظام اقتصادی به طور کلی توسعه پیدا می کند(مدیسون، 1378، صص. رحمانی و همکار، مدیران موفق را مدیرانی معرفی می کنند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند(رحمانی و همکار، 1387، ص.12). عبارت توسعه پایدار که دارای سه بعد توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است، در دومین اجلاس UNCED، کنفرانس بین المللی توسعه و محیط زیست موسوم به اجلاس سران زمین در سال 1992 (1371) در ریود ژانیرو ی برزیل، خلق شد.

در این رابطه با نگاهی کلی بر نتایج نشست ها و گرد همایی ها می توان اذعان داشت که جامعه بین المللی دو راه حل جامع در رابطه با محیط زیست همواره مد نظر قرارداده است. آب سیروان از به هم پیوستن دو رودخانه قشلاق و گاوهرود پدید میآید. اجزا سرمایه اجتماعی مرتبط با این موضوع عبارتند از اعتماد اجتماعی و نهادی، هنجار های اجتماعی و شبکه های اجتماعی و اینکه سرمایه اجتماعی مشارکت شهروندان را در برنامه ریزی ارتقا داده و به موفقیت مدیریت پایدار منابع طبیعی کمک می کند(N.

عادلانه بگوئیم که فقر جهانی و توسعه پایدار همچنان بعنوان چالش جدی تا جایی که علم و فناوری نقش اساسی در این بازی دارد. هر چند کلیه کمسیون های عملیاتی وابسته به شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل تحقق دستور کار 21 را در دستور کار خود قرار دادند، کمسیون توسعه پایدار را می توان نهاد اصلی پیگیری و نظارت بر اجرای دستور کار 21 نام برد که این مسئولیت را از سند مصوب ریو گرفته است. رویکرد توسعه پایدار رویکردی فراگیر و موفق در مجامع بین المللی است.رکن حفاظت از محیط زیست در این رویکرد در موضعی متوازن و شانه به شانه دو رکن توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است و در این چار چوب بایستی همزمان به هر سه رکن توجه داشت و آثار منفی و مثبت هر یک بر دیگری را ارزیابی نمود.

برنامه عمران ملل متحد نیز این ایده را مطرح ساخته که یک محیط زیست سالم حق اساسی بشری است و بی توجهی بدان باید تهدیدی علیه امنیت ملی به حساب آید (ببران، 1387 الف، صص. بعضی از اهالی بر این اعتقادند که اسامی این دو امام زاده «عون ابن علی» و «زیدابن عـلی» از فرزندان امام سجّاد (علیه السلام) هستند که توسط میرابی به نام علی عمران و با ضربه ی بیل به شهادت رسیده اند.

دیدگاهتان را بنویسید