شرایط زندگی در آمریکا ✔️ (+ هزینه ها، مزایا و معایب 2022) • سروش فردا

با شروع شکوفایی در دهه ۱۹۶۰ آمریکا دوباره توانست جان سالم از مهلکه بدر ببرد. شیکاگو که یکی دیگر از بهترین شهرهای آمریکا برای زندگی و تحصیل می باشد، در شمال شرقی ایلینوی واقع شده است. وقتی موضوع توزیع زمین باشد، باید گفت که انگار آمریکایی ها گل سرسبد خلقت بوده اند و چنان مناظر سحرانگیزی دارند که هرگاه بخواهند می­توانند به آنها پناه ببرند. آنچه به بروز تفاوت ها می انجامد، جایگاه هر یک از رویکردهای سخت افزاری و نرم افزاری در استراتژی کلان است. از ۱۸۶۰ تا ۱۹۲۰، جمعیت این کشور سه برابر شده و از ۳۱ میلیون به ۱۰۶ میلیون تقر رسید.

جمعیت کشور آمریکا هر ساله با رشد مثبت رو به رو بوده است به همین دلیل کشور آمریکا دارای نیروی جوان همیشگی است. در میان ارتش، نیروی هوائی نقش ویژهی خود را دارد. ما نیروی نظامیمان با آمریکا قابل مقایسه نیست؛ نیروی اقتصادیمان، امکانات مالیمان، امکانات تبلیغاتیمان، گسترهی فعالیت سیاسیمان با آمریکا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قویتر از آمریکائیم. در این میان بررسی رفتار ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجی به واسطه جایگاه و سطح تأثیرگذاری این بازیگر در عرصه بین الملل از اهمیتی دو چندان برخوردار است.

ملتی مثل ملت ما که نه بمب اتم دارد، نه از لحاظ علمی به او فرصت داده شده در طول صد سال که همپای پیشروان قافلهی علمی حرکت کند و مواقع زیادی عقب مانده، هم از لحاظ ثروتها به پای آن کشورهای ثروتمند نمیرسد، اما در عین حال این کشور و این ملت توانسته است توطئههای مجموعهی کشورهای قدرتمندِ برخوردار از سلاح و تکنولوژی و ثروت مادی و رسانهای را در مهمترین میدانها به عقبنشینی وادار کند و شکست بدهد. اگر ملت عراق إن شاء اللَّه هوشیاریشان را حفظ کنند، بعد از این هم نخواهند توانست. جنگ در سال ۱۷۸۳ به پایان رسید و بدین گونه ایالات متحده آمریکا نخستین کشوری بود که استقلال خود را از امپراتوریهای استعماری کسب کرد.

در این راستا باید بدانید که در حال حاضر ضریب نفوذ و تاثیرگذاری اینترنت در بازار این کشور بسیار زیاد است به گونه ای که شبکه های اجتماعی و بازار خرید مستقیم و آنلاین و تبلیغات بر بازار آمریکا بسیار تاثیر گذاشته اند. در کنار این دریاچه گونه های گیاهی و جانوری بسیاری زندگی می کنند که بسیار دیدنی هستند. برخی از قدیمیترین و بزرگترین، پدیده های طبیعی همچون گرند کانیون، دره مرگ، آبشارهای نیاگارا، دریاچه های بزرگ، پارک های ملی و خود رودخانه اولدمن و میسی سی پی که از شمال تا جنوب از چندین کشور می گذرد، بی نظیرند.

چندین جنگی که اسرائیل با اعراب داشته است، از چند روز- حد اکثر یکی دو هفته- تجاوز نکرده است. امریکا شکست خورد. در این حرکتی که از چند سال پیش در این منطقه راه انداختند، که هدفش خاورمیانه بود و به نظر ما هدف نهائی و غائیاش جمهوری اسلامی بود، نه خاورمیانه را توانستند به دست بیاورند، نه جمهوری اسلامی را توانستند تضعیف کنند؛ عراق هم که وضعشان اینطوری است.آمریکائیها دچار مشکلند. ساعت جهانی (UTC) بطور متوسط تا 0.9 ثانیه با ساعت گرینویچ (GMT) اختلاف داردکه درکاربردهای عمومی قابل صرف نظر بوده و لذا میتوان ساعت گرینویچ (GMT) را با ساعت جهانی UTC تقریباً همزمان درنظر گرفت.

به این صورت که پس از جستجوی پرواز مورد نظر خود، میتوانید به لیست تمامی پروازهای موجود از تمامی ایرلاینها به مقصد موردنظر خود دسترسی داشته باشید. یعنی بحث عظیم مواجههی نیروهای مردمیِ متکی به معنویت با نیروهای مادیِ متکی به زور و تهدید، یک بحث بسیار مهم و جدیدی است که باید در مباحث علوم اجتماعی و روانشناسی ملتها و روانشناسی اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد؛ این کاملًا مغفولٌ عنه است.

متأسفانه از خود بعضی از فلسطینیها هم کمک گرفتند برای به زانو در آوردن دولت مردمیِ فلسطین؛ اما تا امروز بحمد اللَّه نتوانستهاند، امیدواریم بعد از این هم نتوانند. تگزاس، بعد از نبردهای جدی در تلافی قتل عام مکزیکی ها بدست آمریکاییان در آلامو، به ستاره تنهای جمهوری مستقل تبدیل شد. زمانیکه خود ریچارد نیکسون مجبور شد به خاطر پرونده واتر گیت کناره گیری کند، فورد ریاست آنان بیضی را بدست گرفت. من همان وقت زمان ریاست جمهوریِ خودم، سفری کردم به یوگسلاوی، که علیالظاهر خیلی هم ما را تحویل گرفتند و احترام کردند و بهبه و چهچه هم کردند؛ اما هرچه اصرار کردیم، اینها حاضر نشدند به ما همین سلاحهای متعارف را بدهند.

در آن زمان فهمیدم که ما نمی توانیم مقابل سفید پوست ها بایستیم. دولتی که مردم عراق روی کار آوردهاند، دولتی است که با هدفهای امریکائی خیلی فاصله دارد؛ در مقابل آمریکائیها میایستد؛ دستنشاندهی آنها و تسلیم آنها نیست. اینها برای ملت ما و برای جوانان ما و برای تحلیلگران ما سرفصلهای مهمی است که باید روی آن واقعاً تدبر کنند. پس در مورد دولت فلسطین شکست خوردند، در مورد دولت جعلی صهیونیستی شکست خوردند، در مورد قطع کردن دست جوانان رشید لبنانی از کمک به فلسطین شکست خوردند، در مورد عراق هم شکست خوردند.

شما حالا جزء جزء این نقشه را مورد ملاحظه قرار بدهید. گاهی هم به رخ ما میکشند که ما هم در دروازهی غربی شما هستیم، هم در دروازهی شرقی شما- در عراق و افغانستان- راست هم میگویند؛ اما آیا این برای امریکا قدرت است یا ضعف؟ دلیل قویتر بودن ما این است که در همهی این میدانهائی که ما و امریکا باهم مواجهیم، او قدمبهقدم عقبنشینی میکند؛ ما عقبنشینی نمیکنیم؛ ما جلو میرویم.

و غرب، امروز- این نکتهی مهمی است- احساس میکند که سلطهی قدیمیاش بر دنیای اسلام متزلزل شده؛ یعنی اینهائی که در کشورهای اسلامی و عربی بیهیچ مانعی و رادعی میتاختند و جلو میرفتند، امروز میبینند نمیشود؛ نمیتوانند. اینها علیه جمهوری اسلامی بودند. یک روز همهی دنیای مستکبر، مجتمعاً علیه ایران بودند. آن طرف هم بلوک غرب بود؛ آمریکا بود، اروپا بود، همین فرانسهی امروز که حالا تبلیغات علیه ما میکنند و حرف علیه ما میزنند، آن روز «میراژ» علیه ما میفرستادند، «سوپر اتاندارد» علیه ما میدادند؛ یعنی حملهی آن روزِ این کشورها علیه ما از حالا خیلی بیشتر بود. در بعضی از کشورها که وابستگی آنها به غرب واضح و آشکار است- مردمشان هم این را میدانند و ناراضی هستند- میخواهند یک تجدیدنظرهائی بکنند، بلکه بتوانند اوضاع را روبهراه بکنند، نمیتوانند؛ برای آنها یک راه بنبست است.

دیدگاهتان را بنویسید