روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

این روزها شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون باعث افزایش تعداد مبتلایان شده؛ به گونهای که بسیاری افراد به خصوص در ادارات و فضاهای عمومی به سویه اومیکرون مبتلا شدهاند. توصیه میشود که حتما در فضاهای سرپوشیده و نیز شلوغ ماسک زده شود. پس همه افراد ملزم به رعایت همه پروتکلها و زدن ماسک هستند، حتما باید فاصله اجتماعی را رعایت و از اجتماعات شلوغ دوری کنند. پس باید تدابیر مهمی بیندیشیم تا بیش از این درگیر اومیکرون نشویم.

رسانههای اصولگرا هم در گفت وگو و یادداشتهای خود از ورود ویروس اومیکرون به بیشتر نقاط جهان و افزایش مرگ و میر خبر دادند، آنها همچنین به این مساله که واریانت «اومیکرون» کرونا در چه شرایطی غالب میشود؟ به نوشته وبگاه «ریانووستی»، بایدن در اینباره توضیح داد: «اومیکرون به راحتی منتقل میشود، به همین دلیل است که ما شاهد ابتلای افراد کاملاً واکسینه شده (با دو دُز) به ویروس کرونا هستیم».

نسل این دو سویه خواهر، ماهها پیش از نسل والد جدا شده و یکی ناشی از دیگری نیست. در حالی که جهشهای ژنتیکی این زیرسویه به اندازهای قابل توجه نیست که بتواند خود را از اُمیکرون جدا کند اما کامرون ولف، متخصص بیماریهای عفونی، آن را «برادران یک خانواده» توصیف میکند. دانشمندان می گویند ستون اصلی این سویه از دلتا مشتق شده در حالی که سنبله آن (بخشی از ویروس که خود را به سلول های انسانی می چسباند) از اومیکرون است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، “ماریا ون کرخو” مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت گفت: سویه اُمیکرون نسبت به دلتا شدت بیماریزایی کمتری دارد اما همچنان میتواند منجر به طیف کامل بیماری شود، همانطور که در سویههای قبلی مشاهده شد. سازمان بهداشت جهانی پیوسته در حال پایش سویههای جدید است. رجوع به ترکیب یکسو کردن در ذیل مدخل یکسو شود. نتیجه تعیین توالی: پس از اصلاح کردن توالیها در مرحله بعد توالیها در NCBI بلاست گردید. یک طرفه .- یک سویه کردن ؛ یکسو کردن .

در هر واکنش از یک کنترل مثبت و یک کنترل منفی (فاقد الگوی DNA) استفاده شد. البته برای آنکه یک سویه در این لیست قرار گیرد نیاز است تا در منطقهای از جهان در حال گسترش باشد و تهدیدی برای سلامت اجتماعی محسوب شود. شکل 7 نشان دهندهی گسترش سویه های کرونا در سرتاسر جهان است. این سازمان جهشهایی را شناسایی کرده است که میتوانند قدرت انتقال، شدت بیماری، توانایی فرار از سیستم ایمنی و مقاومت در برابر تشخیص و درمان را افزایش دهند.

همچنین این بیماری در هر شخص با توجه سن، جنس و قوای جسمانی و سیستم ایمنی او به گونهای نمود خواهد یافت؛ بنابراین همه سویهها باید جدی گرفته شوند. این سویه مشخصا ارجاع بیماران به ICU را افزایش میدهد و سبب بیماری شدید حتی در افراد بدون بیماری زمینهای میشود. احتمال ابتلا به بیماری شدید و مرگ در مبتلایان به سویه بتا: درگیری افراد بدون بیماری زمینهای در این سویه زیاد است و احتمال بیماری شدید و مرگ در این سویه بیشتر است. بررسیهای مورفولوژیکی: در شرایط آسپتیک با استفاده از سرنگ استریل 10 میلی لیتر مایع درون کیستها را کشیده و در لولههای آزمایشگاهی خالی گردید.

استخراج DNA: برای استخراج DNA از مخلوط پروتواسکولکسهای جدا شده از هر کیست (در حدود 300 پرتواسکولکس) استفاده گردید. نتایج حاصل از مطالعه حاضر با مطالعه انجام شده قبلی در این منطقه که روی تعداد 3 کیست هیداتید جدا شده از گوسفندان انجام شده بود مشابهت دارد که بیانگر حضور سویهG1 در گوسفند است (9) ولی روی کیستهای هیداتید جدا شده از بز در این منطقه، مطالعه حاضر اولین مطالعه است. مواد تشکیلدهنده واکنش PCR- RFLP بر روی ژن ITS1 در حجم کلی واکنش 25 میکرولیتر شامل 10 میکرولیتر محصول واکنش PCR، 2 میکرولیتر آنزیمBsh 1236I ، 2 میکرولیتر بافر 10x Buffer و 16 میکرولیتر آب مقطر دیونیزه است.

واکنش زنجیرهای پلی مرازPCR : بعد از انجام استخراج DNA، واکنش PCR بر روی ژن ITS1 انجام شد. برای انجام واکنش PCR در حجم نهایی 25 میکرولیتر به میزان 5 میکرولیتر از الگوی DNA استخراجشده، 5 /12 میکرولیتر مستر میکس (شرکت سینا ژن)، 1 میکرولیتر پرایمر Forward ،1 میکرولیتر پرایمر Reverse و 5/5 میکرولیتر آب مقطر دیونیزه اضافه گردید. تعیین توالی: تعداد 5 نمونه از 60 نمونه PCR شده برای تأیید نتایج PCR-RFLP بهمنظور تعیین توالی به شرکت Bioneer کره فرستاده شد.

سازمان جهانی بهداشت در ماه نوامبر سویه B.۱.۱.۵۲۹ را که ابتدا در آفریقای جنوبی شناسایی شد «اومیکرون» نامگذاری و اعلام کرد این سویه جهشهای زیادی دارد که میتواند نگرانکننده باشد. با این حال، سازمان امنیت بهداشت بریتانیا میگوید به نظر نمیرسد که این زیرسویه جدید اثربخشی واکسنها را بیشتر از قبل کاهش دهد. به گفته هاشمیان، همچنان باید پروتکلها را جدی گرفت و مانند قبل رعایت کرد. بررسی آمار کشورهای دیگر مانند آمریکا، اروپا و کشور همسایه یعنی ترکیه نشان میدهد اومیکرون میتواند بیمارستانها را درگیر کند؛ یعنی هم موجب افزایش بستریها شود و هم آمار موارد فوتی را بالا ببرد.

موسسه ملی سرم دانمارک که به بررسی بیماریهای عفونی این کشور میپردازد، میگوید BA.2 حدود 1.5 برابر مسریتر از سویه اولیه اومیکرون یا BA.1 است. به گزارش رجانیوز به نقل از ایسنا، روزنامه “ایندین اکسپرس” در مطلبی در اینباره آورده است: دکتر “شارو دات آرورا”، متخصص کووید-۱۹ که با مرکز خدمات پزشکی در موسسه علوم پزشکی آسیایی همکاری میکند، گفته است که متوجه شیوع درد عضلانی به عنوان یکی از بزرگترین علائم این بیماری در موجهای اخیر پاندمی شده است.

انسان در اثر تماس نزدیک با سگ و مصرف سبزیها و آب آلوده و نشخوارکنندگان با تغذیه از علوفه آلوده به تخم، به بیماری مبتلا میگردند. کیست هیداتید بیماری زئونوزی است که توسط مرحله نوزادی سستود سگ متعلق به جنس اکینوکوکوس (خانواده تنیده) ایجاد میشود. در سیکل اهلی مهمترین میزبان واسط گوسفند هست، که در بین سایر دامها نیز از نظر میزان باروری کیستها بیشترین درصد باروری کیست (88 درصد) را به خود اختصاص میدهد (4). با توجه به نتایج مطالعه حاضر، گوسفند نقش مهمی در بقای چرخه انتقال هیداتیدوز بین انسان و دام دارد.

سگ، میزبان اصلی بیماری، با دفع تخم انگل همراه با مدفوع در مزارع، سبب آلودگی آب، گیاهان و سبزیها میشود. البته موارد بستری در افرادی هم که سه دوز واکسن زدهاند مشاهده میشود. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از واکسینه 80 درصدی مادران باردار در استان خبر داد و گفت: در حوزه کودکان نیز تاکنون 35 هزار دوز واکسن کرونا بین افراد 5 تا 12 سال تزریق شده که این رقم 24 درصد جامعه هدف را تشکیل می دهد؛ البته واکسیناسیون کودکان اختیاری بوده و تصمیم گیری آن بر عهده خانواده گذاشته شده است. به عقیده این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بهترین راهکار آن است که کودکان زیر ۱۲ سالها هم واکسینه شوند.

لذا یکی از اعضای برجسته سازمان جهانی بهداشت WHO و عضو تیم کووید۱۹ این سازمان که در دانشگاه علوم پزشکی کارولینای جنوبی مستقر است، احتمال وجود سوشی به نام دلتاکرون یا دلمیکرون و مشابه آن را رد کرد. بله. واکسنهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی همچنان در جلوگیری از بیماری شدید و مرگ ازجمله دربرابر سویه دلتا بسیار موثر هستند. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده تحلیلها نشان میدهد جهشهای موجود در سویه اُمیکرون فعالیتهای خنثیکننده آنتیبادیها و در نتیجه ایمنی طبیعی بدن را کاهش میدهد.

با این حال، دانشمندان تاکید دارند اکنون که ایمنی قابل توجهی در جوامع انسانی در برابر هر دو سویه وجود دارد، دلیلی ندارد که فکر کنیم واکسن ها در برابر سویه جدید ترکیبی بی اثر هستند. محققان تاکید دارند که «دادههای ما نشان میدهد این احتمال وجود دارد که BA.۲ نگرانکنندهترین سویه برای سلامت جهانی باشد. اعداد و ارقام موجود در مرکز پیشگیری و کنترل، جهشی ۶ برابری در ابتلا به سویه اومیکرون را تنها در یک هفته نشان میدهد. کارایی سینوفارم در حال مطالعه است.

دیدگاهتان را بنویسید