خطراتی که رودخانه اترک خراسان شمالی را تهدید می کند

این سد در جنوب شهر آسوان مصر واقع شده است. این که گفته اند آخرت دار حسرت است، اختصاص به گناهکاران ندارد، بلکه بندگان خوب خدا هم در آنجا أحیانا حسرت این را خواهند داشت که چرا بیش از این تلاش نکردیم، که یک عمل نیک در دار دنیا می توانست چقدر ما را در دار آخرت به پیش ببرد! آن چه در مورد سؤال قبر و مسائل مربوط به شب اول قبر گفته می شود مربوط به این بدن است که با روح انسان حیات یافته است. شخصی را در نظر بگیرید که حکم اعدامش صادر شده و او شب آخر عمر، خـود را در فشار سخت روحی میبیند.

در هنگام رفتینگ در این رودخانه در نظر داشته باشید که به سمت پل زمان خان نروید! با تأمل و تهذیب نفس می توان این نگرانی را از خود دور کرد؛ تأمل در همین حقیقت که مرگ گشودن چشم به عالم است نه بستن آن، و دیگری دل نبستن به دنیا. ما با مرگ چیزی را از دست نمی دهیم، بلکه نگاهمان به عالم و آدم کامل تر می شود، و با نگاه جدید بهتر می توانیم به حقائق عالم دست بیابیم. به نظر می رسد، اگر بتوانیم بر خود مسلط باشیم، و به وظائفمان عمل کنیم، آرامش بر زندگی ما مسلط می شود و نه از مرگ و نه از هیچ چیز دیگر نخواهیم ترسید؛ اگر چه نگرانی از کم کاری همیشه باید در وجود انسان باقی باشد.

انسانهای نیک سیرت به راحتی زندگی می کنند و انسانهای زشت سیرت پشیمان و نگرانند. سپس در فرآیند مذاکرات بین ایران و افغانستان و بر اساس دیپلماسی، عقلانیت بازیگران و اولویتها و برداشتهای آنها، دسترسی افغانستان به بندر چابهار و تامین حقابه هیرمند بهعنوان نقطه تعادل و بهترین گزینه برای هر دو کشور برگزیده شود. به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی در بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری از تاسیسات آبی مرزی گلستان، اظهار کرد: رودخانه اترک از سالیان دور محور همکاری دو کشور ایران و ترکمنستان بوده و تلاش ما بر این است که همچنان محور دوستی و همکاری دو کشور همسایه و برادر باشد.

C. damascina، C. trutta، C. auratus و S. cephalus و از هر دو ایستگاه رودخانه و سد گزارش شد. حجم آبی که در هر سال به وسیله گردش آب در طبیعت فراهم می شود، در حدود ۴۰۰۰۰ کیلومتر مکعب است. ۱۰۴۶ کیلومتر (۶۵۰ مایل) مرز آبی با دریای عرب از طرف جنوب دارد و از سوی غرب با افغانستان ۵۲۳ کیلومتر (۳۲۵ مایل) و از طرف شمال شرق با چین ۲۹۱۲ کیلومتر (۱۸۰۹ مایل) از طرف شرق با هند و ۹۰۹ کیلومتر (۵۶۵ مایل) از طرف جنوب غرب با ایران مرز دارد. در هر صورت وضعیت نرخ تأمین اجتماعی برای کارکنان در کشور پاراگوئه به ارزش ۸ درصدی ارزیابی شد این موضوع در طول زمانهای مختلف باز هم بازخوردهای مخصوص به خود را طی نمود اما امروزه وضعیت نرخ تأمین اجتماعی برای کارکنان در این کشور مرز ۹ درصد را طی کرده است.

این پیمان گرچه از دید ایران، پیشرفت چشمگیری نسبت به صلح پاریس داشت و بدون تصویب تا مدتی به خصوص در سالهای بارندگی زیاد، عملی شد و علت آن روابط دوستانه بود اما در نهایت نتوانست مهر پایانی بر اختلافات دو کشور باشد زیرا به علت دگرگون شدن محیط ایران در خلال جنگ جهانی دوم و قضایای پس از شهریور ۱۳۲۰، این بار طرف افغانی از تصویب پیمان سرباز زد. اهالی محل به شاخه اوله رود اولنگ ویش و به شاخه دوم رودگز میگویند . نگرانی دوم از مرگ ناشی از یک توهم بی جا است.

نگرانی سوم از مرگ ناشی از گناهان ما است. به همین خاط عرض کردیم این ترس چیزی جز ناشی از توهمات ما نیست؛ توهم نیستی و توهم اهمیت این دنیا. ما امسال خیلی از زمینهایمان را نکاشتیم. در مورد آخرت نيز بعضى از طولانى بودن راه وكمى زاد و توشه مىترسند. مارتین تصمیم خود را گرفته بود؛ حتی اگر در این راه جانش را از دست میداد. در زندگی ام همیشه جریان داشته باش چرا که تو هستی که من هستم و اگر نباشی چیزی جز نیستی از من باقی نمی ماند.

غافل از این که مرگ ادامه زندگی است. یا برای کفّاره و از بین بردن گناهان اوست یا برای نعمت هایی است که در دنیا ضایع کردهاست و به آنها توجّهی نداشته است. او اما حضور سنجابها در دل باغستان را عامل دیگری میداند که به عاملی برای مایوس کردن بیشتر باغداران برای کار در این محوطه طبیعی تبدیل شده است و میگوید: اکنون یکی از تهدیدهای بالقوه باغستان وجود سنجابهاست. رود سِیمَره یکی از رودهای باختر ایران است.این رود از سرشاخههای مهم رود کرخه است که از بلندیهای برفگیر شمال غربی ایران سرچشمه گرفته و پس از گذر از شهرستانهای دره شهر و شیروان چرداول در محل پل گاومیشان به رودخانه کشکان پیوسته و رود کرخه را بوجود میآورد.

اراضی این پهنه از گذشتههای دور برای کاشت گندم، جو، عدس و پونه مناسب بود و یکی از دلایل نامگذاری کوچهها با اسم پونه نیز مرغوبیت پونه این منطقه بوده است. فشار قبر برای کفّار و گناهکاران حتمی است امّا برای مؤمنین امکان دارد واقع شود و امکان دارد نشود. فرمود: به خدا پناه میبرم از فشار قبر، چه بسیار کم هستند کـسانی که از عذاب قبر رهایی یابند، به درستی که برای گناهکاران عذاب و فشار قبر حتمی است. در حال حاضر بیشتر قسمتهای کشتی در زیر املاح بستر دریا قرار گرفته و تنها بخشهای فوقانی آن برای رفع موانع ماهیگیری صیادان محلی توسط بخش غواصان بخش خصوصی از بدنه کشتی جدا شده و به بیرون از آب انتقال یافته است.

ترس از مرگ امری کم و بیش طبیعی است و تنها به شما اختصاص ندارد. مجموعه قلعه دختر و باروهای اطراف آن بخشی از استحکامات گور به شمار می رفتند. بخشی از این نگرانی را حتی اولیای الهی هم دارند. این نگرانی را باید از خود دور کرد، ولی نه به این که آن را نابجا بدانیم، بلکه با ترک گناه و عمل به تکالیف الهی. این نگرانی عمدتا از یک جهت می تواند باشد؛ و آن از جهت ناشناختگی نسبی دنیای جدیدی که می خواهیم به آن پا بنهیم.

زيرا او در گذشته تخلّفاتى مرتكب شده و پا به فرار گذارده است و اكنون مىترسد كه در جلو راهش پليس باشد آن هم پليسى كه پرونده تمام تخلّفاتش را در دست دارد. انسان پس از مرگ روحش به بدن برزخی انتقال می یابد، و با آن تا روز قیامت بسر می برد. با فرارسیدن قیامت، پس از دمیدن صور توسط ملک مقربی به نام اسرافیل، جسم مردگان از قبرها برمی خیزند، و با آن قیامت کبری برپا می شود. دیدن آب در اشکال مختلف مانند دریا، رودخانه، استخر، سیل، حمام، غرق شدن و غیره از جمله خواب های متداولی است که اکثر ما با آن رو به رو هستیم.

ما گاهی گمان می کنیم که با مرگ نابودی به سراغ ما می آید! آیا قالب مثالی که همـان روح و جسـم لطیف اوست (شبیه عالم خواب) در فشار قرار میگیرد و یا اینکه روح با همین جسد خاکی دنیایی رابطه برقرار میکند و خود را در فشار مینگرد؟ برای فهم این مطلب، توجه به عالم خواب بسیار راهگشا است.وقتی شخصی دهها حادثه تلخ و شیرین را در خواب مشاهده میکند، حقیقتاًمتأثر و یا خوشحال میشود؛ حال آن که جسم او در جای خود ثابت است. فشار قبر برای مؤمن از دو جهت است.

امام هادى عليه السلام به عيادت يكى از ياران كه مريض بود رفت، ديد آن مريض گريه مىكند و از مردن مىترسد. در آن دنیا است که به دقت به حسابها رسیدگی می شود و جزای اعمال نیک و بد بعینه دیده می شود؛ معمولا تأثیر شفاعتها مربوط به این عالم است. حقیقت تهذیب نفس ـ یعنی دل نبستن به دنیا و ترک علاقه به آن ـ هم چیزی جز درک این واقعیت نیست که دنیا در برابر این عالم بزرگ چیزی نیست که شایسته این باشد که به داشته های آن دل خوش کنیم، و از دست دادن آن برایمان دردآور باشد؛ همین و بس.

4- گاهى ترس راننده بخاطر از دست دادن ماشين و يا ناآگاه بودن از جاده نيست، بلكه چون جاده بسيار طولانى است و او سوخت كمى همراه دارد يا آنكه وسيله او قدرت و استحكام چندانى ندارد، مىترسد. به علاوه خود عقربك ماشين و كيلومترشمار نشان مىدهد كه طبق قوانين عمل ننموده است، حرارت ماشين، خستگى مسافران نيز گواه ديگرى بر تخلّف اوست، قهراً اين راننده خود را باخته كه بايد پاسخگوى تمام فرارها و تخلّفات خودش باشد. در آنجا همه درمی یابند که با یک عمل نیک در دنیا ده ها بار می شد جایگاه بهتری در آخرت فراهم آورد.

و اگر بر روح وارد شود مگر روح در قبر جا دارد که تحت فشار درآید ؟ هركاري را شروع كند عطسه هاي ديگري در وسط كار باشد اعتنايي داده نمي شود و اگر چند عطسه پشت سر هم باشد باز اعتنايي نمي شود. با این وجود در این عالم نیست به طور دقیق اعمال انسان مورد محاسبه قرار نمی گیرد، و آن چه در مورد بهشت و جهنم وارد شده، معمولا مربوط به این عالم نیست. لطفا درباره ی عالم قبر و پس از مرگ چیزهایی بگویید. پس از انتخابات پاراگوئه به سمت دموکراسی و ایجاد بازار آزاد پیش رفت.

دیدگاهتان را بنویسید