به وبلاگ شفیع الله ایماق خوش آمدید

قزوین در زمان حکومت صفوی ۵۷ سال پایتخت ایران بوده است و به همین دلیل دارای اماکن و موزههای تاریخی بسیاری میباشد. موسیقی رایج در شهر قزوین تفاوت چندانی با موسیقی دستگاهی ایران ندارد. این مکتب تا اواخر دوران قاجاریه رایج بود، در آن زمان هنرمندانی مانند: اقبال سلطان ملقب به اقبال آذر که از اساتید مسلم آواز ایران به حساب می آید از قزوین به شهر تبریز مهاجرت می کنند. برای سنجش میزان تأثیرگذاری این شگرد، میتوان به موتیف به کار رفته در شعر مذکور توجه کرد؛ «موتیف، طبق تعریف، عبارت است از مضمون، شخصیت یا الگوی بیانی مکرر در ادبیات و فولکلور» (حسینی، 1387: 416). در شعر مورد بحث که موتیف غفلت از فرصت­ها و کوتاهی در به کارگیری تمامی ظرفیت­های وجودی انسان به کار رفته است، آتشی توانسته به مدد پرسش­های پیاپی و تکرار آن، در نکوهش و محکوم کردن مخاطب ـ که می­تواند خود شاعر باشد ـ موفق عمل کند.

قزوین به دلیل قرار گرفتن در گلوگاه ارتباطی استانهای شمالی و غربی کشور، نزدیکی به تهران، دارا بودن چندین شهر صنعتی و نیز برخورداری از چندین دانشگاه -از جمله دانشگاههای بینالمللی امام خمینی، علوم پزشکی و آزاد اسلامی- و شماری دانشگاه غیردولتی از موقعیت خوبی برخوردار است. کردها از دیگر اقوام شهر قزوین هستند. در این بحث به تعداد فراوانی از قرادادهای تحدید حدود اشارت نرفته و آنچه یاد شده فقط برای تشخیص و تعیین هر یك از انواع مرزهای مورد مطالعه بوده است .

این رسم را در سالهایی که دچار خشکسالی بوده برگزار کرده اند. این جشن که همان جشن تیرگان ایران باستان می باشد در روز سیزدهم تیرماه برگزار می شد. مثال برجسته ای که در این باب میتوان بیان کرد موضوع آفت انگور موسوم به فیلوکسرا(4) است که از آمریکا به اروپا سرایت کرده و این حشره که از حیث جثه خیلی کوچک (یک میلیمتر) است بسرعت تاکستانهای اروپا را که مورد سرایت آن واقع شد معدوم ساخته و به زراعت انگور اروپا خسارت عمده وارد کرده است. شمس الدین سامی بیک در قاموس الاعلام ترکی در این باره تردید کرده و نوشتهاست که از ایرانیان شاپور ذوالاکتاف با یکی از بهرامها شهر قزوین را بنیاد نمودهاند.

البته نمیتوان در این باره دید قطعی داد ولیکن با بررسی اوضاع دوران فرمانروائی این دو پادشاه دریافته میشود که زمان شاپور ذوالاکتاف که بواسطه صغر سن نمیتوانست در کارهای کشور کارآمد باشد سراسر مملکت دستخوش کشتار و تاراج طوایف درونی و بیرونی بود. اگر جنس مصالح دیواره ها ریزدانه رسی و یا چسبنده باشد به علت نفوذپذیری کم، در زمان فروکش سیلاب، سطح آب سریع پایین آمده، امکان زهکش سریع موجود نبوده و کاهش نیروی برشی بین ذرات سبب فرو ریختن دیواره ها خواهد شد.

یل یا نیم تنه قزوینی که حدوداً صد سال پیش در بین اعیان متداول بوده با استفاده از پارچه ترمه با آستری از پارچه تافته به رنگ کرم تهیه می شده که در قسمت جلو هیجده دکمه فلزی پی در پی روی آن دوخته می شد. از نظر «تایلور» اقوام ابتدایی، همه موجودات را دارای نفوس و ارواح میپنداشتند، لذا اعتقاد به آنیمیسم به این معناست که، مظاهر طبیعت دارای روح و احساس هستند پس میتوان با آن تعامل برقرار کرد و آنها میتوانند به انسان خدمت کنند یا به او آزار برسانند.(lewis,1983:p.22)ارتباط انسان اولیه همیشه با عناصر طبیعت به گونهای بوده که گویا طبیعت دارای شعور و آگاهی است.

متاسفانه اخیرا شاهد ساختوسازهای تجاری متعدد بر روی کوههای اطراف اوشون فشم هستیم که منظره این رشتهکوه زیبا را از حالت طبیعی و همیشگی خود خارج کردهاند. قسمت پایین شلیته را با دست دوخته و به حالت تزیین بوده که به آن دالبر و دندان موشی گفته می شد. قزوین از نظر تعداد اثر تاریخی رتبه نخست در ایران و سوم در جهان را دارد قزوین پایتخت بزرگ خوشنویسی ایران است و از جمله خوشنویسان معروف میتوان به میرعماد قزوینی اشاره کرد.در شهر قزوین آثار کهن و باستانی گوناگونی از جمله حمام قجر، کاخ چهلستون، امامزاده حسین، خیابان سپه (اولین خیابان ایران)قرار دارد.

جنگلهای هیرکانی یکی از قدیمیترین جنگلهای ایراناند که از دوره سوم زمینشناسی بهجا ماندهاند و همانطور که میدانید در تیرماه ۱۳۹۸، با نام میراث طبیعی ایران، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. تصاویر زاینده رود در بسیاری از وب سایت های گردشگری خارجی نیز ثبت شده است. رودخانه در پاریس (شاخه های رود سن) جذب تکه های مرگ و زندگی. به دلیل موقعیت خاص ژئومرفولوژیکی حوضه ارس، دره این رود داراي تغییرات متعددي در طول زمان شده است که این تغییرات سبب عدم تطابق خطوط مرزي و بستر رودخانه ارس می باشد. شب چله مردم استان قزوین نیز همچون دیگر هموطنان ایرانی، این آیین کهن را با رفتن به خانه بزرگ ترها میگذرانند.

بدین صورت که دو نفر در کنار یکدیگر به پشت می خوابیدند و پاهای خودر را (دو پای مخالف که در کنار یکدیگر هستند) به هم گره می کردند و شروع به زور آزمایی می کردند. این مراسم که به اشکال مختلف در ایران اجرا می شده در منطقه قزوین نیز به چند شیوه اجرا می شده است؛ بدین صورت که پیر زنی بوسیله پارچه و لباسهای کهنه، عروسکی کوچک درست می کند، آنرا دست گرفته و در کوچه ها به راه می افتد و بچه ها نیز پشت سر او حرکت می کنند آنها به هر خانه که می رسند صاحب خانه از وسایل تهیه آش چیزی به آنها می دهند مانند نخود، رشته و …

برخی در توصیف زیباییهای این منطقه آنجا را با محل فیلمبرداری سریال محبوب وایکینگها مقایسه میکنند. در این خان، تشنگی و گرما، رستم و رخش را از پای درمیآورد، اما رستم دست به نیایش خداوند برمیدارد و هیچ گاه او را از یاد نمیبرد: «وی همواره بر این اعتقاد است که برای نیکی و در راه حق شمشیر میزند و این اعتقاد، او را به پشتیبانی پروردگار مستظهر میدارد. علیرغم جمعیت قابل توجه ترکها و تاتها در شهر قزوین، اغلب آنها بومی خود شهر نمیباشند و از نقاط دیگر استان به این شهر آمدهاند، بهخصوص که اکثر اهالی شهرها و روستاهای استان قزوین را ترکها و تاتها تشکیل میدهند.

دیگران نیز در این زمینه شرحی نگاشتهاند از جمله حمدالله مستوفی در دیرینه گزیده به گفته از نسک البنیان قدری بتفصیل پرداختهاند و نوشتهاست شهر قزوین را شاپور بن اردشیر بابکان ساخته و آنرا شادشاپور نام کرد همانا آن شهری که در میان قزوین ساختهاند چنانچه رودخانه چند بر جنوبی آن روانست و رودخانه ابهر بر شمالی آن و از آنجا اطلال بار و پدیدارست. این حیوان از 10 تا از قوی ترین حیوانات جهان می باشد. همه اینها باعث شده پونک از نظر دسترسی، قوی جلوه کند.

ابراهیمی گفت: «یکی از پسرانم در حادثه تصادف کشته شد و همان عامل باعث عصبانیت و نگرانیهای من شد که در نهایت به بیماری اماس دچار شدم» (ابراهیمی، مصاحبه شماره 12). دهقانی نیز گفت: «علت بیماری خودم را ناباروری میدانم. پس از آن پیراهن هایی با یقه های بلند به نام یقه قزاقی متداول شد و سپس یقه ملایی جای آن را گرفت. همه آنها را جمع می کنند و آشی می پزند و بین اهالی تقسیم می کنند مردم معتقدندکه پس از چندی باران خواهد آمد.

استفاده از کلاه در گذشته بین مردان بسیار متداول بود و هر شخص به فراخور شغل و نیز وضعیت اقتصادی از نوعی کلاه استفاده می کرد. پیش از سال ۱۶۹ هجری در سالهای خلافت مهدی عباسی و زمانی که فرزندش موسی الهادی ولیعهد بوده و شهرک به نامهای مدینه موسی و مبارکیه در کنار قزوین ساخته شد و همین دستور به گسترش شهر کمک شایانی کرد. معنی: و پس از مدتی، خانم معلم نامهای دیگر را از خانم دکتر ساره دریافت کرد که در آن از وی حضور در جشن عروسیاش و نشستن در جایگاه مادر عروس را خواسته بود.

پس اگر اهل کمپینگ هستید و دوست دارید که شب را در طبیعت بگذرانید باید وسایل و تجهیزات لازم را با خود به همراه داشته باشید. روستاهای سائوی بزرگ، درازآب و جیردکر را در جهت شمال خاوری مشروب نموده و در دهکدۀ چشمه روزیه با رودخانۀ کبیر تلاقی می نماید. در بیشتر روستاهای استان قزوین یکی از سرگرمیهای جوانان در روز عروسی، چوب جنگ می باشد. هدف از درخواست برگزاری سخنرانی خنده جمعی و در صورت امکان پرتاب لنگه کفش به نامبرده می باشد . امروز نه تنها دما در این حوضه افزایش یافته، از سوی دیگر شاهد کاهش میزان بارش ها به صورت جزئی و تغییر الگوی زمانی، مکانی و نوع بارش ها هستیم، اما به صراحت می گویم این عوامل موجب خشکی رودخانه زاینده رود نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید