بررسي آلودگي ماهيان رودخانه زهره استان خوزستان به انگل هاي پرياخته

مردم عرب منطقه با اسلحه های سرد مانند شمشیر، چوب، ‘مگوار’ و ‘فاله’ به مقابله با متجاوزان پرداختند.در این مقابله اگر چه انگلیس شکست خورد، اما صدها تن از عشایر عرب در دفاع از خاک وطن کشته شدند. وی اظهار کرد: محوطه وسیعی نیز در اطراف کوشک وجود دارد که می شود آن را به عنوان فضای تفریحی ساحلی به ویژه گردشگری آبی و ایستگاه قایق سواری ساماندهی کرد.نشان افزود: پل های قدیمی اطراف قصر تاریخی و جذابیت رودخانه کرخه موقعیت بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری منطقه فراهم می کند.وی تاکید کرد: قصر تاریخی حمیدیه به صورت مختصر مرمت شده، که البته کمک چندانی به آن نشده است؛ اگر چه برای اختصاص اعتبار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای این اثر تاریخی دیر است اما تلاش می کنیم برای انجام مطالعات جامع، اعتباری جذب کنیم.نشان همچنین درباره وضعیت بلاتکلیف مالکیت قصر حمیدیه اظهار کرد: مالکیت این قصر با سازمان آب و برق است و حق تصمیم گیری در این رابطه با آنهاست اما من معتقدم این اثر چه در اختیار میراث فرهنگی قرار بگیرد یا نگیرد، وظیفه ماست که آن را حفظ کنیم.وی افزود: بر اساس توافقنامه ای با سازمان آب و برق، این اثر به مدت سه سال در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته بود که از این قرار داد حدود ۶ ماه باقی مانده است اما تلاش ما این است که با مذاکره با سازمان آب و برق و جلب همکاری آنها، مرمت این اثر تاریخی ادامه یابد.

به طور خلاصه دولت عثمانی مرز ایران را ساحل شرقی اروندرود می دانست به طوری که ایران حق مالیکیت و استفاده از اروندرود را نداشت و از این رو قراردادی به نام قسطنطنیه بین ایران و دولت عثمانی بسته شد و دولت عراق نیز از آن پیروی کرد تا مرز ایران و عراق ساحل شرقی اروندرود باشد. این در حالی است که در سه کیلومتری سد یک رودخانه ده متر مکعب در ثانیهای یعنی ۳۰۰میلیون متر مکعبی به رودخانه بهشت آباد منتقل میشود و ده کیلومتر بعد نیز یک رودخانه بزرگتر وارد میشود. فرضیۀ چهارم: احداث سد بر سرمایۀ طبیعی تأثیرگذار بوده است.

8- یاسری، محمدعلی، 1386، مطالعه تنوع گونهای گیاهان حوزه سد شهید پارسای خزان جنوبی، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد تهران. از راههای مهم این دهکده راهی است که مستقیماً به تهران می رود. سبزیجات، گندم و برنج بیشتر محصولات این شهرستان را به خود اختصاص می دهند. محدوده های فرسایشی در اطـراف رودخانـههـا در محـدوده اسـتان خوزسـتان نسـبت بـه سـایر استانهای کشور بیشتر است که علت اصلی آن کاهش شیب طولی مجرای رودخانه هـا در اغلـب منـاطق اسـتان و در نتیجه کاهش ظرفیت آنها و جنس لایه های خاک سواحل رودخانه که از جنس آبرفتی ( بیشتر رس لای دار یا ماسـه دار ) می باشد.

در کشاورزی از آب، بیشتر برای آبیاری گیاهان و محصولات استفاده میشود. عدم پاسخ به درخواست محمدرضاشاه پهلوی برای خط تالوگ توسط عراق ، باعث شد تا محمدرضا از شورشیان در قسمت شمال عراق حمایت کرده و عراق را تحت فشار بگذارد. در ادامه فشار های وارد بر عراق ، با میانجی گری رئیس جمهوری الجزایر بین محمدرضا شاه و صدام حسین ، عراق درخواست تالوگ ایران را برای تعیین مرز ایران قول کرد و ایران نیز متعهد شد حمایت از شورشیان را پایان دهد. میانگینِ دبی آبِ رودخانه پارانا، 17290 متر مکعب بر ثانیه است (برای مقایسه، میانگین دبی رود کارون 575، رود نیل2830، رود میسیسیپی 16790 و رود آمازون 209000 مترمکعب بر ثانیه است.)؛ که ماکزیممِ آن در برخی از نقاط به 65000 متر مکعب بر ثانیه نیز میرسد.

نتایج حاصل از کار میدانی در این زمینه نشان میدهند این خرافات نزد افراد عمومیت دارد و شدت و ضعف آن متفاوت است. فیزیوتراپی برای مراقبت از زخم می تواند اطمینان حاصل کند که زخم در حال بهبود از طریق بهبود گردش خون، اکسیژن و خون کافی دریافت می کند. از آنجا که قرار است در میان جریان رودخانه قرار بگیریم، به همراه داشتن لباسهایی برای شرایط مرطوب توصیه میشود. از میان رودخانه هایی که آب هایشان را به این کانال می رسانند ، می توان به کویابا ، سائو لورنچو ، پیکویری ، تاکواری ، میراندا ، جاوری ، بامبورال ، آکویدابان ، برانکو ، آپا ، ورد ، یپان ، پیلکومایو ، تبی کوار ، برمجو ، ژائورو ، کاباسال ، سپوتوبا و نگرو اشاره کرد.

در اثر این کاهش، پدیده مارپیچی در مسیر رودخانهها بوجود میآید که با جریان دبی زیـاد در مواقـع سیلابی، سرعت آب افزایش یافته و درصورتیکه لایههای خاک تشکیل دهنده سواحل رودخانه دارای مقاومـت برشـی کم باشد، باعث فرسایش و تخریب سواحل می گردد. با توجه به کاهش شیب طولی و کاهش عـرض مجـرای رودخانـه کـارون در محدوده جلگه خوزستان، ظرفیت عبوری مجرای رودخانه کاهش می یابد، و در نتیجـه پدیـده مـارپیچی (مآنـدر) در مسیر رودخانه بوجود می آید که با جریان دبی زیاد در مواقع سیلابی، سرعت آب افزایش می یابد، و سواحل رودخانه در این نقاط تحت تأثیر نیروهای برشی آب قرار می گیرند و فرسایش می یابند و سپس مسیر رودخانه به تـدریج بـه حالت پیچ و خم در می آید.

رودخانه سن مهمترین رودخانه های پاریس است و مجموعا یکی از 3 رودخانه اصلی این شهر به حساب می آید. این جنگ به ‘جهاد المنیور’ شهرت دارد که الهام بخش اشعار بسیاری از شاعران محلی است. مردم منطقه به این مکان ارادت خاصی دارند و سالانه نذورات بسیاری را تقدیم می کنند.سید محسن یکی از شخصیت های برجسته علمی و ادبی و شیعی است که در روستای سید عباس در حمیدیه به خاک سپرده شده است. عرض رودخانه زاینده رود در ابتدا از ۱۰تا۲۰متر تجاوز نمی کند ولی به مرور زمان با اضافه شدن آب و رسیدن به جلگه های مسطح عرض آن اضافه شده به طوری که در شمال فلاورجان در محل روستای موسیان عرض رودخانه به حدود ۸۰۰ متر می رسد.

رودخانه اترک داخلی در محل روستای آق قلعه و در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری شرق مراوه تپه، از محدوده سیاسی استان خراسان شمالی خارج و به استان گلستان وارد می شود. محدوده مورد مطالعه در فاصله 70 کیلومتری شمال شهر اهواز در شرق جاده آسـفالته اهـواز ـ شوشـتر و در فاصـله 20 کیلومتری جنوب شهر شوشتر واقع گردیده است. از امشب فاز اول پروژه آماده است و امیدوارم فاز دوم که فاصله بین دندان پزشکان و پل ستاری هست در مدیریت شهری آینده مورد توجه دوستان قرار بگیره و به سرانجام برسه. شهردار اردبیل در این خصوص گفت: کمبود آب رودخانه بالیخلوچای اردبیل ارتباطی با پروژه پل قدس ندارد.

توسعه شهری که باعث نابود شدن منابع آب زیرزمینی میشود. حمیدیه تنها شهرستانی در جنوب و غرب خوزستان است که در آن گل کشت می شود. درجایی که رود خانه فاقد جزایر است خط مرز از وسط سطح آبی بستر آن كه در موقع نقشه برداری خط مرز موجود بوده عبور می نماید . از عوامل مهم تأثيرگذار بر ايجاد اين سيلاب ها تغيير بستر طبيعي رودخانه به کانال هاي مصنوعي بدون در نظر گرفتن ظرفيت دبي و عدم افزايش ظرفيت کانال ها از بالادست به سمت ورود به شهر است. محوطه باستانی تیری به شماره ۷۹۳۰ در سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.شهر ‘تیری’ یکی از شهرهای مهم دوران میسانیان مربوط به حدود ۳۷۲ سال قبل از میلاد مسیح است.

رئیس انجمن میراث فرهنگی تیری درباره قصر حمیدیه توضیح داد: این قصر در برهه های تاریخی مختلف اثرگذاری متفاوتی داشته است به طوری که در جنگ جهانی اول و در جریان جنگ المنیور این قصر را نیز به آتش می کشند؛ در دفاع مقدس این قصر محل استقرار سپاه بوده و روایت هایی وجود دارد که حملات غافلگیرانه با استفاده از تونل های این قصر اتفاق افتاده است.احمد جعفری ماجد افزود: این قصر در گذشته هشت هکتار وسعت داشته که اکنون در حدود ۲ هکتار از آن باقی مانده و مابقی تصرف شده است.وی همچنین درباره محوطه باستانی تیری اظهار کرد: از این محوطه آثار منقوش، مجسمه و سکه های زیادی توسط مردم پیدا شده است.جعفری ماجد با بیان اینکه متاسفانه به دلیل تعیین نشدن محدوده این محوطه باستانی شاهد تعرض به آن هستیم اضافه کرد: با معرفی این محوطه به گردشگران و اطلاع رسانی نسبت به ارزش های تاریخی آن، می خواهیم گامی در حفظ این اثر تاریخی برداریم.

۴۲۷ جزیره به ایران و ۳۸۲تای آن هم به جمهوری آذربایجان (و در قدیم به شوروی) تعلق دارد. پاریس که در زمان تاسیس به دست رومی ها لوتسیا نام داشته در محل یک سکونتگاه گالیک پاریسی روی بزرگ ترین جزیره در رودخانه سن پایه گذاری شد، اما امروزه این سن است که از راه باریکی از دل این شهر می گذرد. اروندرود واژه ای فارسی است که در آن اروند به معنای بزرگ و پهناور است و رود نیز به معنای رودخانه.

این رودخانه بزرگ که به ان شط العرب نیز می گویند ، 500 الی 1000 متر عرض دارد و عمق این رود بین 9 الی 15 متر متغیر است. یادواره گرامیداشت این شهدا نیز هر ساله برگزار می شود.مسئول یادمان جهاد عشایر عرب در اردوی حمیدیه گردی در این باره گفت: جهاد المنیور به دلیل وابستگی حکومت به انگلیس در دوره پهلوی مسکوت مانده بود و بازماندگان همگی تبعید شده بودند اما پس از انقلاب به ویژه در سال های اخیر این واقعه تاریخی بازخوانی شده است.سرهنگ رحیم سیاحی با اشاره به نقش مردم حمیدیه در حماسه ۹ مهر ۱۳۵۹ در دفاع مقدس اظهار کرد: به دلیل جهاد المنیور و حماسه ۹ مهر، حمیدیه به ‘أم الجهادین’ معروف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید