اومیکرون؛ سویهای ابهامآمیز و خطرناک – ایرنا

همچنین یکی از متخصصان بیماری های عفونی بیان کرد که کودکان به دلیل واکسن نزدن، داشتن سیستم ایمنی ضعیف و بروز سویه های جدید اومیکرون بیشتر از بقیه در معرض این ویروس قرار دارند. همچنین میزان اثربخشی واکسنهای سینوفارم، اسپوتینک وی، آسترازنکا و جانسون اند جانسون کمتر است. از آنجایی که واکسنهای فعلی ممکن است در نهایت در برابر جهشهای مداوم موثر نباشد، ماریا ون کرخوف تاکید میکند مردم نباید انواع آتی را به عنوان کمخطر نادیده بگیرند. کارشناسان معتقدند که سرعت گسترش این سویه از BA.1 بیشتر است و خطر ابتلا به آن دو برابر بیشتر تخمین زده میشود.

سرعت انتشار و شدت عفونت سویه امیکرون بسیار قوی و شدیدتر از واریانتهای قبلی تعیین شدهاست. تحقیقات دانشمندان در حال حاضر بیشتر بر تعیین سرعت انتقال و میزان کشندگی سویه Omicron تمرکز دارد. به هر حال این ویروس خیلی سریع در آفریقا، اروپا و حتی کشورهای همسایه شیوع پیدا کرد و باید منتظر ورود آن به ایران میبودیم. با این حال هنوز نقش این سویه در افزایش اخیر موارد ابتلا در آفریقای جنوبی تایید نشده است.

این پروتئین نقش کلیدی در ورود ویروس به سلولهای بدن میزبان دارند. یکی از دانشمندان موسسه ژنتیک UCL لندن اظهار داشت: « این جهش احتمالا در طول عفونت مزمن در بدن فردی مبتلا به نقص سیستم ایمنی، تکامل یافتهاست. خبرگزاری ایسنا به بازتاب سخنان دکتر علیرضا جانبخش متخصص بیماری های عفونی پرداخت و نوشت: برای کارآمدی واکسن کرونا حتما باید دو دوز آن تزریق شده و حداقل سه هفته از آن بگذرد تا ایمنی لازم در بدن افراد ایجاد شود. برخی از مدل های حیوانی که در آن ها از موش ها استفاده می شود عبارتند از: فشار خون بالا، بیماری دیابت، آب مروارید، چاقی، تشنج، مشکلات تنفسی، ناشنوایی، بیماری پارکینسون، بیماری آلزایمر، سرطان های مختلف، آسیب نخاعی، مدل زخم، سیروز کبدی، بیماری ام اس، بیماری صرع، مدل اعتیاد، مدل آزواسپرمی فیبروز کیستیک، سندرم نقص ایمنی اکتسابی، بیماری های قلبی و دیستروفی عضلانی.

همچنین به سیستمهای بهداشتی کشورها فشار سنگینی وارد کند. خطر ابتلا برای واکسینهشدهها، واکسینهنشدهها و همچنین کسانی که دوز تقویتی دریافت کردهاند، وجود دارد. باید گفت امیدواریم کسی به فکر چنین دست کاری نیفتد، بخصوص دانشمندان چینی که آن را مطرح کردهاند، چون حدس دیگر این است که چنین دستکاری شاید باعث توانایی فرار ویروس حاصل از هر دو آنتی بادی خنثی کننده SARS-CoV-۲ و MERS-CoV شود. آنهایی که سه دوز واکسن را تزریق کردهاند، در برابر اومیکرون مصونیت بیشتری دارند. برای همین باید گفت که سویه امیکرون نسبت به نمونههای قبلی خفیفتر است؛ اما نتایج تحقیقات متخصصان نشان داده است که بر خلاف تصور اولیه، اومیکرون باعث بستری و مرگ شود.

البته دانشمندان معتقدند که برای گرفتن نتایج دقیق بین چند هفته تا 100 روز زمان نیاز دارند. البته نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است که ویروس امیکرون میتواند حتی در برابر تزریق دوز چهارم واکسن فایزر هم از خود مقاومت نشان دهد. در آخرین مطالعات انجام شده، مشخص شده است که اثربخشی دو دوز واکسن های مدرنا و فایزر میتوانند تا حد بسیار زیادی جلوی ابتلا به امیکرون را بگیرند. ولی تعداد آنها بسیار اندک است؛ بنابراین تزریق سه دوز واکسن دلیلی نمیشود که موارد پیشگیری از بیماری را رعایت نکنیم.

در نسخه پیشچاپ مقاله آنها آمده است: «سویه BA.2 هم سریعتر منتقل میشود و هم دارای خاصیت فرار ایمنی است. نقص سیستم ایمنی این فرد ناشی از HIV/AIDS درمان نشده بوده است». بااینحال، افراد واکسینهنشده بیشتر در معرض ابتلا به این عفونت قرار دارند. بااینحال، هنوز دادههای بالینی معتبر در دسترس نیست. البته WHO سویه Stealth را به دنبال اومیکرون یک واریانت نگران کننده با VoC میداند، هرچند آمریکا هنوز ان را تحت تحقیق برمی شمرد. دلتاکرون به دلیل دارابودن مشخصات هر دو سویه اومیکرون و دلتا به نگرانی ها در خصوص ظهور سویه ای قدرتمند از ویروس کرونا دامن زده است.

این کیت که مخصوص این واریانت طراحی شده است، در بیش از 500 آزمایشگاه منتخب کشور توزیع شده است. این فرد از کشورهای همسایه وارد ایران شدهاست. وویروس کرونا طی 21 ماه گذشته بارها دچار جهش شدهاست. امیکرون (Omicron)، جدیدترین سویه کرونا ویروس است. در حقیقت در فاز اول، حدود 8 هزار تخت اختصاص داده شده است. در آزمایشات فاز ۳، این واکسن ۹۵ درصد اثربخشی نشان داد. همچنین رئیس انستیتوی پاستور از تائید قرار گرفتن اولین مورد ویروس با استفاده از کیت مخصوص خبر داد. همچنین در صورتن قص در عملکرد سوپاپ، تغییر شکل یا پاره شدن، آسیب به بندها، ایجاد مقاومت تنفسی و نیز ایجاد رطوبت زیاد در آن باید بلافاصله ماسک را عوض کرد.

با جهش در پروتئین نیزه، سویهی لامبدا میتواند از پادتنهای تولید شده توسط واکسن سینوواک چینی فرار کند البته باید توجه کرد که اثر واکسنها صرفا به تولید آنتی بادی خلاصه نمیشود و هنوز مشخص نیست که آیا لامبدا میتواند از ایمنی سلولی تولید شده توسط سینوواک هم فرار کند یا نه. پژوهشگران میزان ایمنی واکسن را بر عفونت و انتقال آن مثبت ارزیابی میکنند. ایمنی واکسن در برابر آن چگونه است؟ هر جهشی که در ویروس اتفاق میافتد، لزوماً به معنای قویتر شدن آن نیست؛ حتی ممکن است ویروس پس از جهش پیدا کردن ضعیفتر شود.

از سوی دیگر تاخیر در اثرگذاری تغییرات آماری در دو شاخص ابتدایی عاملی بوده تا در شاخص موارد بستری در بخش مراقبتهای ویژه روند کُند کاهشی آنهم ناچیز را تجربه کرده باشد به صورتی که ابتدای هفته 2921 مورد بستری در این بخش از مراکز درمانی ثبت شده است و روز گذشته این رقم با کاشی پنجاه نفره به عدد 2871 مورد رسیده است باشد و همین اتفاق یعنی روند بسیار کند کاهشی در موارد فوتی ناشی از کرونا داشته باشیم چون روز شنبه متاسفانه 120 نفر از هموطنانمان را از دست دادهایم و دیروز 114 مورد فوتی ثبت شده است.

پس نمیتوان گفت که گروه خاصی درگیر این ویروس می شوند. قرنطینه به مدت 5 روز (با یا بدون تست منفی) در شرایطی که بی علامت باشد و یا علامت خفیف تا متوسط داشته باشد. یک روز پس از تائید این واریانت، اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و کانادا قرنطینه و محدودیتهای مسافرتی را تعیین کردند. در 30 آذر 1400، معاون وزارت بهداشت بیان کرد که در هر استان بین یک تا 2 بیمارستان برای بیماران امیکرونی در نظر گرفته شده است. در روز ۲۸ آذر ۱۴۰۰، رئیس مرکز مدیریت بیماری­های واگیردار وزارت بهداشت از شناسایی اولین مبتلا قطعی به ویروس Omicron اطلاع داد.

البته مهندس سید محسن صفوی، رئیس هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، در 30 آذر 1400 بیان کرد که کیتهای تشخیص امیکرون به تعداد کافی در اختیار آزمایشگاهها قرار گرفته است. آنتوان فلاهولت، رییس انستیتو سلامت جهانی ژنو، میگوید که تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است. به نقل از ایسنا، در حالی که به نظر میرسد شدت علائم بیماری کووید با سویه اُمیکرون خفیفتر است اما کارشناسان هشدار میدهند این مورد تضمین نمیکند که همه سویههای بعدی روند نزولی یکسانی را دنبال کند. علی محمدیاناردی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: تفاوت نوروز 1401 با سال های گذشته در این است که در دوسال قبل سفرهای نوروزی به کلی تعطیل بوده و یا با محدودیت های شدید کرونایی همراه بود اما امسال به دلیل حجم بالای واکسیناسیون در جامعه سفرهای نوروزی بر اساس ضوابط خاص برقرار خواهد بود.

این سویه نیز سال گذشته در آفریقای جنوبی به دلیل جهش با ویروس ایدز شایع شد. عمر حضور SARS-CoV-۲ به کمی بیش از دو سال رسید و ما اکنون بسیار در مورد خودش میدانیم، اما هنوز دانش ما در مورد عوارض و آثار مزمن آن در صورتی که وجود داشته باشد بسیار کم است. مجید مختاری، عضو کمیته علمی کشوری کرونا، بیان کرد هم اکنون کیتهای تشخیص کرونا در کشور موجود است و حتی میتوان با کیتهای معمولی، این ویروس را شناسایی کرد.

امیکرون جدیدترین جهش ویروس کرونا است که با نام علمی B.1.1.529 شناخته میشود. از زمان تایید این واریانت توسط سازمان جهانی بهداشت، بررسیهای علمی در سطح دنیا آغاز شد. در این قسمت به مرور انواع واکسن های موجود برای کووید۱۹ می پردازیم. همه این داستان ها از یک مقاله پره-پرینت (هنوز مرور و چاپ نشده) برخواسته است که آقای کینگ ژیونگ و همکارانش از انستیتو تحقیقات واکسن و ویروس شناسی نوین متعلق به دانشگاه ووهان چین در مورد یک فامیل ویروسی از نوع ویروس کرونا که بسیار به عامل MERS نزدیک است و در خفاش ها از گیرنده ACE2 برای ورود به سلول استفاده می کند، شروع شد.

البته ورود این ویروس کاملاً پیشبینی پذیر بود. این کارشناسان در روزهای اخیر جهش خطرناکی از ویروس را تایید کردند. جهشهای بسیار زیاد این گونه از ویروس کرونا آن را به خطرناکترین گونه کووید -۱۹ تبدیل کرده است. از آنجا که واکسینهنشدهها در برابر این سویه حساسیت و آسیبپذیری بالاتری دارند، احتمالا باعث شیوع بیشتر در کودکان، مدرسهها و مهدکودکها خواهد شد. به همین دلیل مقامات بهداشتی همچنان بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه از طریق فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و واکسیناسیون تاکید میکنند.

اما این تغییر بر روند بیماری تأثیر خاصی ندارد. ما تا ۲ هفته دیگر اطلاعات بیشتری در مورد این سویه کسب خواهیم کرد. از طرف دیگر مطالعات کمتری روی کیستهای هیداتید بز در نواحی مختلف ایران انجام شده است و اگرچه مشابه گوسفند سویه G1 بیشترین فراوانی را در بزها دارد ولی نکته قابل توجه در این مطالعات گزارش وجود سویه G6 و G7 از بزها میباشد. البته در خصوص ابتلای مجدد به امیکرون، محققان بیان کرده اند که احتمال آن بعد از چند ماه وجود خواهد داشت. هرچند بسیاری از پژوهشگران در بدو بروز خبر در ماه قبل، اعلام کردند؛ چنین سویهای وجود ندارد و آنچه در حقیقت خبرساز شده، ناشی از یک آلودگی دوگانه بوده است اما خبرهای جدید درباره این سویه نگرانیها را چند برابر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید