اترک؛ حکایت آب های بلا استفاده و زمین های تشنه – ایمنا

نهادهای ایجاد شده توسط این توافقات می توانند در حقیقت یکی از مهمترین عوامل در تأمین همکاری به جای نزاع باشند. گرما آب دریاها را بخار میکند و سپس به عنوان باران به زمین بر میگرداند. اگر آب دریاها شیرین بود، خطر فاسد شدن وگندیدن آنها بسیارمی شد. بسیاری از این آب از سدها و سفرههای زیرزمینی تامین میشود.اما نکتهی نگرانکننده این است که ایران از ۱۳۹۳، از حدود ۷۰ درصد از کل آب شیرین قابل استفاده خود بهره میبرد که بهمراتب بسیار بالاتر از نُرمهای بینالمللی است. ازbarbulusBarbus چهارمحال و بختیاری (31) و Chondrostoma regium (Heckel, 1843 )تالاب چقاخور (33) ایران گزارش شده است.

میزان متوسط باران سالانه در جهان حدود 850 و در ایران حدود 240 میلیمتر است که در برخی استانها این میزان کمتر از 50 میلیمتر گزارش شده است. حتی عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در اظهارنظری جنجالی گفت که در صورت عدم کنترل وضعیت کم آبی، شرایط در ایران بهقدری دشوار میشود که ۵۰ میلیون ایرانی مجبور به ترک کشور میشوند.بسیاری از کارشناسان از جمله دیوید میشل از اندیشکده استیمسون میگویند، کم آبی در ایران، چه بهصورت بیآبی در شهرها و چه بهصورت، چاههای خشک در روستاها یا طوفانهای گرد و غبار در خوزستان و ارومیه باشد، یکی از قابلتوجهترین نشانههای ضعف مدیریت آب در ایران است.دولت با دادن برق ارزان و خریداری محصولات زراعی با قیمتی مناسب، در واقع یارانهی سخاوتمندانهای به کشاورزان میداد ایران پس از انقلاب، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تصمیم گرفت که در زمینهی مواد غذایی به خودکفایی برسد که به خودی خود هدف بدی نبود.

این جلبک ها در شرایط نامناسب دیواره سلولی شان ضخیم شده و با کاهش فعالیت های فیزیولوژیک تشکیل سیست داده و برای مدت طولانی زنده می مانند و خسارت به منابع آبی را ادامه می دهند (8). براسـاس گـزارش پژوهـشکده اکولـوژی خلـیج فارس و دریای عمان گونه پلانکتونی شکوفا شده درخلیج فـارس نوعی پلانکتون گیاهی به نام Cochlodinium polykrikoide از دو تاژکیان می باشد. ذخایر شن و ماسه ای که طی زمان تشکیل شده اند در صورت ادامۀ بهره برداری بی رویه در مقیاسی که در دهه های گذشته صورت گرفته به طور کلی از بین خواهند رفت.

«زیر چتر شیطان» توصیف تلاطمات عاطفی و روحی-روانی شخصیت تنها، منزوی و غمزده­ای است که از طریق هجوم یادها و خاطرات تلخ گذشته به ذهن راوی به شکلی پاره­پاره و گسسته روایت می­شود. «ناخودآگاه، گذشته از تجربههای زیستی هر فرد، به لایههای ژرفتری از روان میرسد که بین همة افراد بشر مشترک است. از سوی دیگر در اغلب مناطق ایران، ریزشهای جوی بصورت محلی و فصلی است که نیاز چندانی به آب برای کشاورزی در پاییز و زمستان نیست، همچنین بارندگی به طور یکنواخت در کشور توزیع نمی شود.

این مکان نشاندهندۀ سرگردانی و جستوجوی انسان و نه سکوت اوست» (کورت، 1391: 17)؛ «به شب گستردۀ بیابانی آن سوی پنجره نگاه میدوزم، اما جز چهرۀ تکیده و کبودم چیزی نمیبینم. ظاهراً همین رود، آب دهستان را تأمین میکردهاست نه اترک. منابع آب شیرین در سطح زمین به طور یکنواخت توزیع نشدهاند. آب های زیرزمینی سالم هستند چون از لایه های مختلف زمین عبور می کنند و به نوعی تصفیه می شوند.

برای اینکه آب رودخانه ها و دریاچه ها قابل استفاده برای آشامیدن باشد ، نیاز به مراحل مختلف می باشد. اقاقیا: به پوسیدگی ساقه در اثر حمله قارچ کلاه دار و پوسیدگی ریشه حساس است و ممکن است در اثر حمله مار و پروانههای مختلف در فصل بهار، برگها ریزش کنند که در تیرماه مجدداً میرویند. دماهای بالاتر نیز کیفیت آب را از طریق راههایی که به خوبی درک نشده اند تحت تأثیر قرار خواهد داد. تازگی این تشبیهات موجب آشنایی­زدایی، برجستگی و در نهایت زیبایی شعر شده است که عاطفه را به خوبی منعکس میکند. راههایی از آب به هم میپیوندند و یک رود به وجود میآید.

ابرها از میلیونها قطرهی کوچک آب تشکیل شدهاند. قصهی طولانی آب با یک سهل انگاریهای کوچک و تکراری کوتاه میشود و از بین میرود. تحقیق با روش تصادفی طبقهای بر روی 374 خانوارنفر از هورامهای مناطق متأثر از احداث سد بهعنوان نمونه انجام شده است. بیشتر آب های روی زمین آب های شوردریا ها و اقیانوس ها هستند و انسان نمی تواند آن ها را بخورد و یا برای کشاورزی استفاده کند. بخار به ابرها میرود و از طریق باران روی زمین جاری میشود.

8. ایرانیان باستان به جنبۀ آگاهی آب توجه داشتهاند. Capoeta gracilis و استفاده از روابط هيدروليکي و هيدرولوژيکي، بيشترين و کمترين رژيم جريان مورد نياز براي حفظ اکوسيستم رودخانة زرين گل را با توجه به نيازهاي اکولوژيکي در ماه هاي فروردين و مهر به ترتيب معادل 09/5 و 89/0 مترمکعب بر ثانيه، با ميانگين 79/1 مترمکعب بر ثانيه (معادل 84 درصد جريان طبيعي رودخانه) برآورد مي کند. بدن، آب را به شیوههای مختلفی از دست میدهد، مثلا از طریق تنفس یا از سطح پوست.

رودخانهها معمولا از ارتفاعاتی مانند تپهها یا کوهها شروع میشوند. تحقیقات انگلشناسی در ماهیان آب­های شیرین ایران در سال 1953 شروع شد (14). در ادامه، مطالعات توسط محققین دیگر مخصوصاً روی انگل­های مونوژن انجام شد (21و 22). در یک چک لیست تعداد 247 گونه انگل از 102 گونه ماهی آب شیرین در ایران تهیه شد (30). اغلب مطالعات انگلی روی ماهیان در حوزه­ی جنوبی دریای خزر بوده (70 درصد) و بعد از آن حوزه جنوب غربی ایران در رتبه بعدی قرار دارد (24 درصد).

همانطور که زندگی از دریا شروع شد، زندگی انسان با دریا ادامه یافت. درست در ادامه شاخه منحرف شده از نهراب به سمت روستای «لورگ باغ» و در نهایت تالاب، «کوهکن» یکی از اهالی منطقه در گفتگو با خبرنگار ما از اضافه شدن فاضلاب به رودخانه شهر هم خبر داده و از مسئولین خواسته تا این موضوع را بررسی کنند. این آب ها، حالات مایع، جامد و گاز به خود می گیرند، جلوه های طبیعی آب بسیار وسیع است.

آب موجود در اتمسفر زمین بر اثر گردش طبیعی آن هر ۹ روز یک بار بین آسمان و زمین جابجا می شود. از نقطه نظر حجم و اندازه، در حدود ۹۷٫۲% از آب های موجود در جو زمین و آب موجود در خاک ها و آب های زیرزمینی می باشند. البته علاوه بر آنچه گفته آمد، نباید از نظر دور داشت که برگزاری این آیین ها و بویژه آیین مرده سوزی در تسلای خاطر بازماندگان و بازگشت ایشان به زندگی عادی نفش بسزایی دارد. از نظر «تایلور» اگر چه مقتضای مراحل تکامل فکری بشر این است که مرحله بعدی جایگزین مرحله قبلی شود، اما این جایگزینی بهتدریج و به کندی صورت میگیرد و عناصری از مرحله پیشین که کارایی دارند، تا مدتی طولانی در مرحله بعد باقی میمانند.

دیدگاهتان را بنویسید