آموزش تصویری ماهیگیری با قلاب و لنسر در رودخانه ، دریا و سد

در این انیمیشن خواهیم دید: «ماهی فضایی یک ماهی طلایی، در لباس فضایی است که شباهتی به غواصها دارد، با این تفاوت که او به کمک این لباس میتواند از آب بیرون آمده و در فضای خشکی مثل یک سفینه پرواز کند. میزان آبدهی و دبی این رودخانهها در طول سال متفاوت است اما خشکی و قطعی دایمی ندارند، مگر در سالهای خشکسالی متوالی و پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی. این رودخانه با ۳۶۰ کیلومتر طول از استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان، اصفهان، یزد و شهرستانهای کوهرنگ، فارسان، بن، سامان، چادگان، لنجان، اصفهان، فلاورجان، خمینی شهر و مبارکه عبور میکند.

نمکزار برکه کوچکی است که از رودخانههایی غربی خود تغذیه میکند.حوضه آبخیز مشاکل نیز در شمال هامون سیستان قرار دارد و از رودخانههایی نظیر مشاکل، سیس مش و روتاک تغذیه میکند. محمدی با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد جمعیت استان به طور مستقیم و غیرمستقیم از این رودخانه بهره میبرند، تصریح کرد: مهمترین مسأله در مسیر احیای رودخانه اترک توجه به معیشت و اقتصاد کشاورزان و ذی نفعان همراه با حفظ اکوسیستم منطقه است. عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان افزود: اگر در روزهای باقیمانده اسفند و اوایل فروردین در اصفهان بارندگی نشود، آب از بین یکم تا پنجم فروردین ماه برای آبیاری گندم حتماً باید باز شود ولی اگر بارندگی شد یک هفته دیرتر از این تاریخ (بین یکم تا پنجم فروردین) باید آب رها شود.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان تصریح کرد: میانگین بارندگیها در سرشاخه حوضه زاینده رود نسبت به بلندمدت نرمال (طبیعی) است و پیش بینی این است که روزهای باقیمانده اسفند و فروردین سال آینده این بارشها خوب باشد. هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. به گفته مرزبان جمهوری اسلامی ایران در منطقه اترک، عملیات نقشه برداری از 15 فروردین 96 آغاز و پس از پایان هر مرحله، عملیات لایروبی مشترک با نظارت کارشناسان فنی انجام می شود.

آب به مانند دیگر پدیدهها در ایران باستان پدیدهای، دوسویه و دو ساحتی است. از آنجا که تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی بر دو وجه شامل است یعنی یک خواب رودخانه و دو خواب ماهی باید تعابیر گوناگون برای هر کدام از این دو را جداگانه بدانید. ولی در حال حاضر تنها شاهد، برای وجود رودخانه در این مسیر رود بسیار باریک و نهر مانندی است که از سد ستارخان رها شده و در بستر پهن رودخانه اهر چای جریان دارد.

رسوبات ممکن است بستر گودالهای خاکبرداری را لای اندود کرده و از نفوذ آّب رودخانه به لایه های آبدار زیرزمینی جلوگیری کند. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی درباره عوامل آلایندگی رودخانه گفت: ورود زه آب های کشاورزی آغشته به انواع کودهای شیمیایی، حیوانی، سموم و آفت کش ها یکی از عوامل آلایندگی است، رها سازی فاضلاب و انباشت کودهای حیوانی پیرامون مراکز جمعیتی و حاشیه رودخانه، ورود پساب صنایع، کشتارگاه ها، آبزی پروری و دام و طیور و ورود پساب لاگن های دفع فاضلاب شهری و روستایی از دیگر منابع آلودگی این رودخانه است.

رودخانهها از مهمترین عوامل مؤثر در فرایندهای ژئومورفولوژیک زمین و چرخه فرسایش بودهاند و تاکنون مطالعات گستردهای بر روی تغییرات مورفولوژیک رودخانهها و عوامل موثر بر آنها صورت گرفته است. به لحاظ فصلی، میزان این تغییرات در زمستان و به ویژه پاییز بیشتر از سایر ماه ها بوده است. عکس: علیرضا جواهری. منبع عکس: mapio.netزاینده رود بزرگترین و پرآبترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس مرکزی سرچشمه میگیرد و در کویر مرکزی ایران بهسمت شرق پیش میرود تا در نهایت به تالاب گاوخونی برسد. وی گفت: دبی آب رودخانه گرگان رود در حوضه آبخیز ‘ تمر’ در بالا دست سد گلستان نیز از 160 متر مكعب در ثانیه روز گذشته به حدود 30 متر مكعب در ثانیه كاهش یافته است.

وی افزود: پیشنهاد میشود برای احیای رودخانه اترک، کارگروهی با همین نام، متشکل از دستگاههای مربوط تشکیل و در این باره بررسیهای لازم انجام شود و نتایج آن تا یک هفته دیگر به این معاونت ارسال شود. یک شناگر وارد آکواریوم بزرگی در شهر مانواس برزیل شده که یک ماهی آراپیمای بالغ در آن نگهداری میشود. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، در این حکم انتصاب، تدوین نقشه راه مدیریت حوضه آبریز، تدوین سیاستها و برنامههای مدیریت زنجیره آب، تهیه و تدوین آب قابل برنامهریزی در چارچوپ نظام نامهها و دستورالعملهای مربوطه، تدوین سیاستها و برنامههای تعادل بخشی منابع و مصارف، توسعه منابع آب، تامین مالی و بودجه، مدیریت حریم و بستر رودخانهها، اعمال مدیریت تقاضا و مصرف آب، انجام امور محوله از شورای عالی آب و نظارت بر اجرای مصوبات آن شورا مورد تاکید قرار گرفته است.

متاسفانه در سالهای اخیر بهدلیل عدم مدیریت صحیح، کمبود نزولات آسمانی و کاشت برنج در منطقه، گاماسیاب دچار کاهش شدید آب شده است؛ تا جاییکه در در ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، بستر این رودخانه خالی از آب گزارش شد. به گزارش ایلنا، یازمراد گفت: براثر شدت بارش باران رودخانه اترک در شهرستان مراوهتپه طغیان کرده است. اگر نظارت پیوسته برعملیات استخراج و شستشوی شن و ماسه نشان بدهد که این استانداردهای تخفیف یا شدت یابند باید نتایج نظارت پیوسته مد نظر قرار گیرند. آبهای مرگ ویرانگر و تباه­کنندهاند و همه چیز را در کام خود فرو میبرند، اما آبهای زندگی و حیات درمان­کننده و شفابخشاند و نشان از تجدید حیات و نیروی دوباره دارند.

مشاهدات انجام گرفته نشان می دهد که جذب انرژی نوری بین سطح آب و عمق 40 سانتی متری زمانی که بار مواد رسوبی معلق رودخانه 15 میلی گرم در لیتر باشد 50 تا 60 درصد است، درحالی که با افزایش بار مواد رسوبی معلق رودخانه به 50 میلی گرم در لیتر میزان جذب به 60 تا 80 درصد می رسد. کاهش ارزشها و کیفیت زیبایی شناسی چشم اندازهای رودخانه ها (riverscape) ممکن است بیش از همه بر تقاضاهای توریستی آنها تاثیر بگذارد.تا آنجا که امکان دارد لایروبی و گودبرداری لزوماً در مناطق عمیق کانالهای رودخانه محدود گردد تا آسیبی بر زیستگاههای آّبی کم عمق وارد نشود.منابع آبی از نظر کاربری با تقاضاهای بی شماری مواجه هستند.

امروزه منابع آب شیرین و سالم در دسترس انسان به سرعت در حال کاهش می­باشد، به نحوی که بر روی نقشه بحران آب در جهان هر ساله مناطق جدیدی به­عنوان سرزمین­های در معرض خطر کم­آبی و یا آلودگی اضافه می­گردد، توجه به کیفیت آب رودخانه­های جاری از نظر شرب و استفاده زراعی از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. در این حالت وزنه ی سربی کف آب می ماند و قزل آلاها به سمت سگ ماهی ای که در آب معلق است هجوم می آورند. ماهی سفید رودخانه ای بزرگ آب های ساکن به این معروف هستند که فریب دادن و صیدشان از همه ماهی ها دشوارتر است.

علاوه بر اين، موقعيت قلعه تپه در ميانه ي مسير ارتباطي شمال غرب با شمال مرکز فلات، نشانگر نقش مهم آن در بازسازي مسير گسترش فرهنگ ماوراءقفقاز قديم به سمت شرق است. تغییر در چگونگی جریان رودخانه منجر به برهم خوردن نظم آبتل ها، ناهمواریها و تپه ماهورهای کف بستر رودخانه که یکی از مناسبترین محیطهای زیستی آبزیان است می گردد. به منظور تعیین وضعیت آلودگی فلزات در رسوبات بستر دریاچه سد لتیان و تعیین ارتباط و نقش رسوبات در جذب عناصر، 8 ایستگاه در دریاچه سد لتیان انتخاب و نمونهبرداری از آب و رسو بات سیحی بستر دریاچه به عمل آمد.

برای این منظور برنامه ریزی منابع آب با نرم افزار WEAP انجام گردید. گروهی از دوستداران طبیعت استان خراسان رضوی به منظور حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، اقدام به پاکسازی رودخانه مرزی اترک از زباله و پسماند کردند. همه این قسمت ها به وسیله دریچه هایی که از جریان معکوس جلوگیری می کند از یکدیگر جدا می باشد.خون ماهی ها رنگ پریده و نسبت به خون مهره داران خاک زی کم است. ارس با پیمودن ۹۵۰ کیلومتر از خاک ایران، سرانجام به دریای کاسپین میریزد. درنهایت این رودخانه در کشور ترکمنستان به دریای خزر میریزد و رودخانه اترک یکی از بلندترین و طولانی ترین رودخانه های کشور محسوب می شود.

همچنین طبق یافته های این مطالعه، مواد شیمیایی ناشی از قرص های ضد بارداری ، محصولات جانبی مواد پاکیزه کننده، پلاستیک ها و مواد آرایشی از جمله آلاینده های شیمیایی هستند که این اثرات را ایجاد می کنند. در این فیلم با بازی ماتیلدا لاولر، آلیسون هانیگان و بن اسوارتس خواهیم دید: «فلورا بر حسب اتفاق به سنجابی در حیاط خانه شان بر میخورد که طی یک سانحه به قدرتهای ابرقهرمانانه دست یافته. وی همچنین به وضعیت سد گلستان اشاره كرد و گفت: سرریز این سد در روز جاری نسبت به روز گذشته 100 مترمكعب در ثانیه كاهش یافته و این روند كاهش همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: باید روش های جایگزین در کاهش مصرف آب توسط صنایع استان متناسب با سند سازگاری کم آبی تا پایان خرداد ماه آغاز شود. رودخانه هایی که اجتماعات مختلفی از آبزیان را حمایت می کنند نظیر گونه های گیاهی و جانوری آندمیک و در خطر انقراض باید با دقت بیشتری مورد بهره برداری قرار گیرند. بهره برداری از شن و ماسه بالقوه دارای پیامدهای خاص خود نظیر ناپایداری بستر رودخانه و ایجاد حفره ها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید