آشنایی با عجایب هفت گانه دنیای مدرن

زمانبندی تاریخی ابتلا به اماس به این صورت بود: 4 درصد قبل از 10 سالگی، 12 درصد در 10 تا 20 سالگی، 32 درصد در 20 تا 30 سالگی، 36 درصد در 30 تا 40 سالگی، 12 درصد در 40 تا 50 سالگی و 4 درصد پس از 50 سالگی؛ این نشان میدهد که 68 درصد بیماران بین 30 تا 40 سالگی به اماس مبتلا شدهاند. ابتدا سراغ شهرسازان، به این دلیل که برنامهریزی و طراحی شهرهای ما نسبت به سیل سازگار نیست و بیشتر آسیب ما از همین موضوع است.

آقایان بیشتر در محل کار خود در مراکز صنعتی و خانمها در منزل با انواع مواد شوینده تماس داشتند. با توجه به اهميت پهنه هاي آبي در كشور و كمبود آب آشاميدني در برخي از مناطق و اهميت روزافزون حفاظت از محيط زيست و مديريت صحيح آن،در اين تحقيق بحث مديريت محيط زيست در رودخانه سياهرود مورد بررسي قرار گرفته است.رودخانه سياهرود يكي از رودهاي كم آب است كه در استان مازندران به درياي خزر مي ريزد و در حال حاضر به عنوان محلي براي تخليه فاضلاب كارخانجات مجاور آن مورد استفاده قرار ميگيرد.در اين تحقيق 10 ايستگاه نمونه برداري در طول رودخانه مذكور انتخاب شدند كه بيشتر اين نقاط در نزديكي محلهاي تخليه فاضلاب كارخانجات قرار دارند.خصوصيات فيزيكي- شيميايي آب رودخانه سياهرود در نقاط مذكور،كيفيت و كميت فاضلابهاي صنعتي ورودي به اين رودخانه،ضريب اكسيژن گيري(kr ,kd) آن و خود پالايي رودخانه مذكور تعيين گرديد.با استفاده از نتايج بدست آمده و با كمك آناليز رايانه اي،بهينه سازي درصد تصفيه منابع آلاينده در رودخانه سياهرود و نيز حل معادلات بقاي جرم،تعادلBOD ،تعادل اكسيژن (DO)،تغييرات اكسيژن،حذف BOD ،راندمان تصفيه خانه،حداقل اكسيژن محلول لازم و محدوديت راندمان تصفيه به كمك روش بهينه سازي خطي به انجام رسيد.

در اين مطالعه، 8 سايت نمونه گيري آب در طول رودخانه انتخاب و در دو زمان کم آبي و پرآبي نمونه ها برداشت و پارامترهاي کيفيت آب شامل دما، pH، TSS، TDS، هدايت الکتريکي (EC)، کدورت و سختي اندازه گيري شد. هر دو موجودات زنده را وابسته به آب می دانند. زمانی فرد ریچاردز عضو انجمن سلطنتی نقاشان و حکاکان انگلیس در سفرنامه خود نوشت: «معلوم نیست رودخانههای ایران از کجا سرچشمه میگیرند و کجا ناپدید میشوند.» امروز اگر او زنده بود و این بخت را داشت که با من به اصفهان و چهارمحال و بختیاری بیاید، بیش از این سرگیجه میگرفت.

مهندس فرجی عضو شورای دزک آباد: مغولوار چشمههای منطقه را خشک کردهاند و با آب پمپاژی ما را به جان هم انداختهاند. برآوردحداکثر دبي لحظه ايسيلاب هاي ديرين رودخانهنشان داد که وقوع سيلاب هاي بزرگ دور از انتظار نيست.نتايج نشان داد که با استفاده از شاخص ديرينه تراز PSI، مي توان سيلاب هاي بزرگ (حداکثر دبي) را در کانال رودخانه با استفاده از مدل هيدروليکي HEC -RAS و نرم افزار الحاقي HEC -GEORAS برآورد و تشريح نمود. باد گرمی میوزد. کپرهایی که از نی ساحل سر هم شده، میلرزند.

میگویم رئیس اداره آب کنار بنده هستند، مجوز دیگری هم میخواهید؟ محدودیت منابع آبی کشور از نظر کمی و کیفی، استفاده نادرست از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، نبود مدیریت و برنامهریزی اصولی و صحیح برای استفاده از مقدار آب موجود و وقوع خشکسالیهای چند دهه اخیر، باعث شده مسأله «آب» به یکی از مسائل مهم داخلی و بین المللی کشورمان تبدیل شود. توضیحات مترجم در پاورقی یا داخل پرانتز به مواردی نادر محدود شده است؛ به نظر اسم «رسلان» میتواند در داستان استفاده شود. همچنین آتشی در برخی از اشعارش به نوع سپید شاملویی نزدیک میشود و موسیقی شعرش، برآمده از وزن عروضی یا سنتی نیست.

در برخی نژادها، زمینه و استعداد بیشتری برای ابتلا به بیماری اماس وجود دارد (شاهپوری، 1378: 6). شفیعی نیز معتقد است: «اماس در تمام گروههای نژادی رخ میدهد؛ ولی در سفیدپوستان بهخصوص در شمال اروپا بیشتر از دیگر نژادهاست و در نژاد سیاه و زرد خیلی شایع نیست» (شفیعیهنجنی، 1390: 32). اما بختی میگوید: «شیوع اماس در نژاد قفقازی بیشتر است. در شمال ایران معمولاً گونه راش از ارتفاع 700 تا 1800 متر از سطح دریا رویش دارد و در ارتفاعات سنگده تا ارتفاع 2500 متر بالا میرود (2). این در حالی است که در جنگلهای اروپای مرکزی در برخی نقاط (در عرضهای جغرافیایی بالا) گونه راش جنگلی حتی در قسمتهای ساحلی گسترش یافته است.

از سد لتيان 298 ميليون متر مكعب در سال به تصفيه خانه تهران پارس جهت شرب مردم شرق تهران ارسال مي گردد. حساب نمیکنند که ما یک بار در سال کشت داریم و بیشتر زمینهایمان دیم است. نمونه­برداری: نمونهبرداری از ماهی­ها به کمک دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ 200-100 ولت و فرکانس 5/1 آمپر بهطور ماهانه و بهمدت یکسال (از فروردین تا اسفند سال 1391) در ایستگاههای مطالعاتی انجام شد. این بار در ساحل زاینده رود با طنز تلخی روبهرو میشوم؛ چند خانواده خوزستانی که به خاطر کمبود آب به اصفهان پناه آوردهاند تا زمینی اجاره کنند و ذرت و یونجهای بکارند.

مکعبهای سیمانی معلقی را میبینم که میلهای آنها را در فاصله یک متری زمین نگه داشته. فاطمی میگوید اینها را ما برای نشانه کار گذاشتهایم. از گرما و بیآبی فرار میکنیم اینجا، روی زمین مردم کار میکنیم، از بدبختی! شکرالله مرادی نماینده کشاورزان یاورآباد: جناب آقا زمانی 30 تا آسیاب زیر این رودخانه کار میکرد. بخش دیگری از آب آشامیدنی مردم جهان از منابع زیر زمینی، چشمه و نفوذ آب از تپه های شنی به دست می آید. بیشتر از آب باران که در پشت سد ها نگه داری می شود تامین می شود این آب از آب باران به دست می آید که در چاه و رودخانه جمع شده است .

در امتداد زاینده رود به سمت اصفهان در حرکتیم ، میخواهم سری به «پلاس جان» بزنم، تنها رودخانهای که در اصفهان به زاینده رود میریزد. از او میخواهم هرچه دلش میخواهد بگوید: «شما خودتان را معرفی نکردید، دنیا خراب شده. امام قلی دودانگه میگوید مادر پیر و بیماری دارد که باید او را کول کند و این طرف و آن طرف ببرد. در اینجا روند تغییرات شاخص­هایی چون میزان مواد جامد محلول در آب (TDS)، سدیم (Na)، سولفات (SO4) و اثری که بر کیفیت آب در منطقه مورد مطالعه دارند، مورد بررسی قرارگرفته است.

هوا شنلسی دانشی است که در باره ی شناخت جو و هوای اطراف کره ی زمین به مطالعه و تحقیق می پردازد. گلدن گيت پلی معلق است که در سانفرانسیسکو آمریکا قرار دارد. مقدار کربن آلی در بخش­های پایین دامنه که تحت فرسایش قرار گرفته، کم است. اهالی گل آباد میگویند چند وقت پیش آبی که پمپ میشد، سیمان داشت و به مرور پای درختها سیمان میبست. روستای ما از قدیم پمپ داشت و آب چاه را پمپ میکردیم. پدرم دلدرد داشت بردم دکتر گفت آب آلوده خورده. آب کشاورزی هم به خدا کفاف نمیدهد باز وضع ما خوب است، بروید ببینید یاورآباد چه وضعی دارند.

شما را به خدا به فریاد ما برسید! خدا به دادمان برسد همه را به جان هم انداختهاند. وجود آب در هر جایی علاوه بر رشد و تعالی در فرهنگ، اجتماع و اقتصاد را نیز به شکوفایی خواهد رساند و نبود آب تبعات ناگواری را برای مردم، جامعه و حتی یک حوزه زیست محیطی ایجاد خواهد کرد. از اهداف پژوهش حاضر میتوان به این موارد اشاره کرد: تعیین مناطق متأثر از طرح، شناسایی افراد و گروههای جمعیتی متأثر از طرح، شناسایی پیامدهای مثبت و منفی طرح، شناسایی آثار و پیامدهای مؤثر بر سرمایههای اجتماعی، فرهنگی، مالی، فیزیکی و انسانی احداث سد بر سکونتگاههای متأثر و بهویژه روستاهای پاییندست و حاشیة دریاچة سد و ارائۀ راهکارهای مناسب برای کاهش پیامدهای منفی و تقویت پیامدهای مثبت اجرای طرح.

دیدگاهتان را بنویسید